سیدمهدی بهزاد خبرنگار آوا، در گفت‌وگو با دید‌بان رسانه‌های نی می‌گوید که سه روز پیش (پنجشنبه، ۱۰ دلو) به دفتر والی بامیان مراجعه کرده و خواستار ترتیب یک مصاحبه در مورد وضعیت دشوار مغاره‌نشینان در این ولایت شده است. والی بامیان در پاسخ گفته است که روز شنبه ساعت ۱۰ پیش از ظهر به مقام ولایت مراجعه کند. همچنین والی به آقای بهزاد وعده سپرده که یا خودش شخصاً با وی گفت‌وگو خواهد کرد و یا آقای احمدی سخنگوی مقام ولایت با او مصاحبه خواهد کرد.

پس از آن‌‌که خبرنگار آوا به روز شنبه به دفتر والی مراجعه می‌کند، والی وی را در اتاق دیگر منتظر می‌گذارد و سخنگویش را به اتاق خود می‌خواهد. آقای بهزاد، ساعت‌ها منتظر می‌ماند، اما والی حاضر به مصاحبه نمی‌شود.

آقای بهزاد می‌گوید، زمانی که از دفتر والی بیرون می‌شود، سخنگوی والی با لحن توهین‌آمیزی به وی می‌گوید که «شما اصلاً کجا کار می‌کنید؟ چه فعالیتی دارید؟ ما اگر دلمان شد مصاحبه می‌کنیم دلمان نشد مصاحبه نمی‌کنیم».

بر اساس ماده‌ی 50 قانون اساسی، دسترسی به اطلاعات حق هر شهروند است و هیچ‌کسی نمی‌تواند این حق را از شهروندان سلب کند.

بنابراین خواست دفتر نی، حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان از ریاست ارگان‌های محل این است که مسئله‌ی توهین و تحقیر خبرنگار آژانس خبری آوا را جدی پیگیری کرده و نتیجه‌ی آن را به دفتر نی گزارش دهد.