خبرنگاران ولایت قندهار پس از آن که توسط مسؤلان شفاخانۀ میرویس و شماری از سربازان پولیس آن ولایت اهانت شدند، تصمیم گرفتند تا زمانی که از خبرنگاران عذرخواهی نکنند از نشر و پخش اخبار مثبت دولتی در ولایت قندهار خودداری می ورزند.
دو روز پیش در تاریخ ۴ جوزا زمانی که خبرنگاران در ولایت قندهار تلاش کردند از رویداد تروریستی که هدف آن آمر حوزۀ هشتم پولیس ولایت قندهار بود، گزارش تهیه کنند توسط پولیس اهانت شده و از تهیۀ گزارش و ارائۀ معلومات به خبرنگاران خودداری ورزیده اند.
ادعا شده بود که آمر حوزۀ هشتم پولیس ولایت قندهار در اثر این رویداد تروریستی جان داده است و خبرنگاران نیز بخاطر روشن شدن این ادعا می خواستند از شفاخانۀ میرویس معلومات اخذ کنند که شماری دیگری از خبرنگاران توسط موظفین شفاخانۀ میرویس اهانت شده و با استفاده از واژه های رکیک و اهانت آمیز به تلفون های خبرنگاران پاسخ داده اند.
اکنون این خبرنگاران پس از یک نشست در ولایت قندهار تصمیم گرفته اند تا زمانی که موظفین شفاخانۀ میرویس و پولیس که به خبرنگاران اهانت کرده اند، شناسایی و مجازات نشوند و یا حد اقل از خبرنگاران عذرخواهی نکنند، هیچ خبر مثبت دولتی را از طریق رسانه ها منتشر نخواهند کرد.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، اهانت و توهین خبرنگاران را به شدت نکوهش نموده و از مسؤلان ولایت قندهار می خواهد تا عاملان این خشونت را به اساس قوانین افغانستان مجازات نمایند.
مسؤلان در ولایت قندهار باید حساسیت شرایط کشور را در این مقطع حساس که انتخابات دور دوم ریاست جمهوری را در پیش داریم درک نموده و به خواسته های خبرنگاران پاسخ مثبت و قناعت بخش دهند، در غیر آن دشمنان افغانستان از این موقع استفاده خواهد نمود که به هیچ وجه به نفع افغانستان و مردم این کشور نخواهد بود.
ما از خبرنگاران ولایت قندهار نیز می خواهیم تا حساسیت شرایط کشور را در نظر داشته باشند. مردم افغانستان در جریان کارزار های انتخاباتی و فرایند انتخابات ریاست جمهوری نیاز دارند تا از دست آورد های کشور و دولت آگاهی حاصل نمایند که محروم ساختن شهروندان از اطلاعات در این مقطع حساس تاریخی برای کشور زیان بار خواهد بود.