کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که از ساعت ۱۲ امشب چهار شنبه ۲۵ میزان مرحله سکوت آغاز می‌شود و تمامی رسانه‌ها باید مرحله سکوت را مراعات کنند.  هم‌چنان کمیسیون مستقل انتخابات از رسانه‌های کشور خواسته است که رویدادهای امنیتی را بزرگ‌نمایی نکنند و تمرکز بیش‌تر‌شان را به فرایند انتخابات داشته باشند و مردم را تشویق برای رفتن به پای صندوق‌های رای‌دهی کنند.

نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان به این باور است که بزرگ‌نمایی، کار رسانه‌ها نیست و رسانه‌ها براساس مسوولیت‌ی که در برابر مردم و جامعه دارند وظیفۀ خویش می‌دانند که از هر رویدادی اطلاع‌رسانی کرده و شهروندان کشور را با خبر بسازند. عبدالمجیب خلوتگر رییس دفتر نی می‌گوید:”توجه به منافع ملی و هم‌چنان توجه به اطلاع‌رسانی از رویداد‌ها از طریق رسانه‌ها مردم را در زمینۀ برنامه‌ریزی برای روزگار شان کمک می‌کند و این مهم است که مردم از هر اتفاقی که رخ می‌دهد باخبر شوند. باخبری از روی‌دادها می‌تواند در تصمیم‌گیری مردم برای رأی‌دهی کمک کند.”

نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان هم‌چنان نگران است که، درخواست‌های که از سوی کمیسیون انتخابات مطرح گردیده است، باعث گردد که حکومت بر رسانه‌ها محدودیت وضع کند.

نی از رسانه‌های کشور می‌خواهد که براساس قانون مرحله‌ی سکوت را رعایت کرده و طبق معمول به گزارش‌دهی بی‌طرفانه و مسلکی به انتخابات بپردازند. به باور نی، تشویق و ترغیب مردم به انتخابات برآیند گزارش‌دهی بی طرفانه و منصفانه‌ی رسانه‌ها  با توجه با منافع ملی خواهد بود.