اُستاد قسیم اخگر، که از سال ها به این سو در کار روزنامه نگاری و روشنگری مصروف بود بعد از ظهر امروز در منزل اش جهان فانی را وداع گفته به ابدیت پیوست. ( انا لله و انا الیه راجعون)
اُستاد اخگر از مدتی به این سو به سبب بیماری های مزمن رنج می بُرد، او در زمان حیات اش کار های ماندگار در عرصۀ روزنامه نگاری و آزادی بیان انجام داده و آثار بی شمار از او باقی مانده است.
اُستاد اخگر، آخرین کار های اطلاع رسانی اش را در روزنامه ۸ صبح به صفت مدیر مسؤل انجام داده است که در میان خبرنگاران به استوارترین قامت عدالت خواهی و آزادی خواهی مشهور بود.
او فقیرانه به زندگی اش ادامه داد، اما با قامت رسا و جرأت تمام در مقابل دُگم اندیشان، فساد پیشه گان و بی عدالتی ها ایستاده گی نمود.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان درگذشت اُستاد قسیم اخگر را یک ضایعۀ جبران ناپذیر عرصۀ خبرنگاری در کشور دانسته و به خانواده، دوستان و جامعۀ خبرنگاری تسلیت می گوید.