دولت جمهوری اسلامی افغانستان امروز یک شنبه را در پی انفجار های مرگبار که روز گذشته در میان اعتراض کننده گان جنبش روشنایی صورت گرفت و بیشتر از ۸۰ تن کشته و حدود ۳۰۰ تن دیگر زخمی شده اند، ماتم ملی اعلام نمود.

جان باختن ۸۰ تن و زخمی شدن حدود ۳۰۰ تن دیگر که همه در تظاهرات مسالمت آمیز شرکت نموده اند، برای یک جامعه ماتم بزرگ است که رعایت خاطر شهروندان کشور از مکلفیت های اساسی رسانه ها به شمار می رود.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از همۀ رسانه های کشور، به ویژه از تلویزیون ها و رادیو های سراسر کشور می خواهد تا در روز ماتم ملی از نشر و پخش آهنگ های شاد جداً خودداری ورزند.

دفتر نی همچنان از کمیسیون سمع شکایات و رسیدگی به تخلفات رسانه یی کشور می خواهد تا مطابق قانون هر رسانه ی که از این امر سرپیچی کند پرونده های شان را مورد بررسی قرار دهد.

از جانبی دیگر؛ شهادت یک خبرنگار و زخمی شدن اقلاً یک فلمبردار در این رویداد هراس افگنانه باردیگر جامعۀ خبرنگاری و خانوادۀ رسانه یی افغانستان را به شدت اندوهگین ساخت. ما برای شهدا بهشت برین، به زخمی ها شفای عاجل و به خانواده های قربانیان صبر جزیل می خواهیم.

حسین محمدی، که از انستیتوت رسانه یی نی فارغ شده و مدتی در تلویزیون های خورشید، نگاه و رادیو نی وظیفه انجام داده است در این رویداد به شهادت رسید و یکی از فلمبرداران شبکۀ تلویزیونی ۱ سطحی زخم برداشت.

از آنجائیکه خبرنگاران همواره در خط مقدم رویداد ها حضور دارند؛ بیشتر آسیب پذیر بوده و خطر های جدی آنان را تهدید می کند، بناً دفتر نی از برگزار کننده گان تظاهرات و به ویژه از نیروهای امنیتی کشور می خواهد تا در کنار تأمین امنیت تمام شهروندان، امنیت جانی خبرنگاران را نیزز در اولویت های کاری خویش قرار داده نگذارند خبرنگاران آسیب ببینند.