تجلیل از هر روز و یا مناسبتی؛ در واقع دادخواهی برای همان ارزش‎یست که به آن باور داریم، مبارزه‌یست برای از میان برداشتن موانع و محدودیت‌های فراقانونی و تکاپویست برای تعمیم بخشیدن آن در جامعه.

 

دفتر نی از آنجائیکه رسانه‌های اجتماعی و در کُل آزادی بیان را یک ارزش گران‌بها می‌داند و به آن باور دارد؛ برای تعمیم بخشیدن آن تلاش می‌کند و دادخواهی برای این ارزش را در اولویت‌های کاری خود قرار داده است.

بنابراین دفتر نی با توجه به اهمیت رسانه‌های اجتماعی و کارکرد آن در چند سال اخیر به این باور رسید که باید از رسانه‌های اجتماعی به مانند دیگر رسانه‌های سنتی؛ تجلیل شود و یک روز برای ارج گذاری این ارزش در سطح ملی و بین‌المللی به رسیمت شناخته شود و برای آن دادخواهی صورت بگیرد، به همین دلیل هفته نخست ماه اسد را برای تجلیل از رسانه های اجتماعی انتخاب نموده است.

امسال نیز دفتر نی در نظر دارد هفته رسانه‌های اجتماعی را در افغانستان تجلیل کند و برای به رسمیت شناختن هفتۀ رسانه‌های اجتماعی دادخواهی را ادامه دهد.

در جریان هفتۀ رسانه‌های اجتماعی که از روز یک شنبه ۸ اسد آغاز می‌شود موارد ذیل در نظر است انجام شود:

  1. یک گروه از اعضای باشگاه فارغان نی که همه کاربران رسانه‌های اجتماعی نیز هستند به دو بخش تقسیم می‌شوند. یک بخش آن از طریق رسانه‌های اجتماعی (فیس‌بوک، تویتر و …) تحت شعار امسال هفته رسانه‌های اجتماعی که ( ما خواهان تعدیل کود‌های جزایی سایبری هستیم.) کمپاین برای تعدیل کود‌های جزایی سایبری را براه می‌اندازند و هر پنج الی ده دقیقه با ( # هفته رسانه‌های اجتماعی) گذارک‌ها یا پوست‌های شان را نشر می‌کنند. و بخش دیگر آن بیرون از دفتر رفته و در رابطه به کود‌های جزایی سایبری نظر سنجی را به راه می‌اندازند و از کاربران رسانه‌های اجتماعی در رابطه به محدودیت‌های احتمالی این قانون می‌پرسند.
  2. از تمام کاربران رسانه‌های اجتماعی خواسته می‌شود تا در رابطه به مشکلات و چالش‌های کاربران رسانه‌های اجتماعی نظریات شان را مطرح کنند و بنویسند.
  3. در روز اخیر هفته رسانه‌های اجتماعی ( پنج شنبه ۱۲ اسد) در یک نشست خبری نتیجه نظرسنجی و همچنان موارد دیگر مربوط به رسانه‌های اجتماعی در یک کنفرانس خبری ارایه می‌گردد.
  4. بار دیگر با ارسال نامه ی رسمی‌به وزارت اطلاعات و فرهنگ و همچنان به یونسکو خواهان به رسمیت شناخته شدن این هفته تأکید خواهد نمود.