قرار اطلاعات رسیده از ولایت ننگرهار، یک خبرنگار پاکستانی که حدود دونیم ماه پیش بصورت غیر قانونی وارد افغانستان شده و توسط موظفین امنیتی بازداشت گردیده بود، در تاریخ ۱۶ سرطان در یک دادگاه سری به چهار سال زندان محکوم شده است.
این خبرنگار که فیض الله خان نام دارد در شبکۀ تلویزیونی ARY به صفت گزارشگر فعالیت داشت و زمانی که بدون اسناد و مدارک قانونی وارد خاک افغانستان شده بود در ولسوالی مرزی لعل پور ولایت ننگرهار توسط موظفین امنیت ملی بازداشت شده بود.
گفته می شود این خبرنگار از سوی سارنوالی مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به اتهام داشتن ارتباط با گروه های تروریستی طالبان در افغانستان بازداشت و به دادگاه حاضر شد.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از دولت افغانستان می خواهد تا در رابطه به بازداشت و نحوۀ دادگاه این خبرنگار وضاحت داده و همچنان روشن سازد که حین به دادگاه کشاندن این خبرنگار از حق داشتن وکیل مدافع، حق داشتن ترجمان، حق سکوت، و سایر حقوق که متضمن تحقق دادگاه عادلانه می باشد، برخوردار بوده است یا خیر؟
ما همچنان از خبرنگاران خارجی می خواهیم قوانین افغانستان را محترم شمرده و از راه های قانونی وارد افغانستان شوند، تا از بروز مشکلات و چالش های بعدی در امان باشند.