پس از هشدار گروه طالبان مبنی هدف قرار دادن رسانه ها و خبرنگاران، اکنون  نگرانی جامعه‌ی رسانه‌ای افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری افزایش یافته است. به تازگی فهرست شماری از رسانه ها در شبکه های اجتماعی هم‌رسانی می‌شود که گویا گروه طالبان قصد حمله به این رسانه ها را دارد.در چنین شرایطی، نی حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان یک بار دیگراز حکومت وحدت ملی می‌خواهد، در تامین امنیت رسانه ها و مصوونیت جانی خبرنگاران توجه‌ی جدی نموده واطمینان بدهد که از آزادی بیان و رسانه ها حمایت می‌کند. عبدالمجیب خلوتگر رئیس اجرایی نی می‌گوید: « دولت باید هر چه زودتر از اقداماتی که برای تامین امنیت رسانه ها انجام داده است جامعۀ رسانه‌ای را اطمینان دهد. انتطار داریم حکومت برااساس مسوولیت قانونی‌اش این اطمینان خاطر را به رسانه ها و خبرنگاران بدهد که آنچه در توان دارد در زمینه‌ی تامین امنیت رسانه ها و خبرنگاران انجام می‌دهد و نمی‌گذارد که آزادی بیان صدمه ببیند.»

در همین حال نی حمایت کننده‌ی رسانه های آزاد افغانستان، در جریان دور جدیدی از گفتگو های صلح آمریکا و طالبان از زلمی خلیل‌زاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان می‌خواهد که، آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ها را به عنوان خط قرمزِ مردم افغانستان در گفتگوی های صلح مطرح کند.عبدالمحیب خلوتگر  رییس اجرایی نی می‌گوید: « ابتدا از حکومت وحدمت ملی و در قدم دوم از آقای زلمی خلیل‌زاد می‌خواهیم، یکی از مهم‌ترین دستآورد مردم  افغانستان که همانا،آزادی بیان و فعالیت رسانه های آزاد است را قربانی گفتگو های صلح نسازند. خواست جامعه‌ی رسانه‌ای این است که آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ها در افغانستان بدون هیچ قید و شرطی در گفتگوهای صلح به عنوان یک ارزش غیر قابل معاملۀ مردم افغانستان شناخته و مطرح گردد.»

قابل یاد آوری است که طالبان در تاریخ سوم سرطان ماه جاری خورشیدی طی صدور اعلامیه‌ای تمامی رسانه های افغانستان را هشدار داده و یک هفته برای شان مهلت داده بود که در صورت عدم تمکین به خواست شان به رسانه ها به عنوان اهداف نظامی حمله خواهند کرد.