مسعود انصار، خبرنگار رادیو کلید؛ صبح امروز زمانی از سوی محافظان رئیس جمهور تهدید و اهانت شد که می خواست برای پوشش خبری گشایش قصر ستوری در وزارت خارجه برود.

آقای انصار می گوید؛ او با جمعی از خبرنگاران دیگر از مسیر شهر نو کابل می خواستند پیاده به سوی وزارت خارجه بروند که متوجه مشکلات عابرین از راه بندان ناشی از حضور رئیس جمهور در وزارت خارجه می شود.

انصار در ادامه افزود؛ زمانی که با تلفون همراه اش خواست از راه بندان تصویر بگیرد، محافظان رئیس جمهور غنی او را توقف داده و پس از تهدید و اهانت، تلفون همراهش را از نزد او گرفته و با دادن دشنام او را اجازه دادند برود.

این خبرنگار همچنان می گوید که محافظان با برخودر بسیار زشت، به او هشدار دادند که آنان می توانند به جرم گرفتن عکس او را تا شش ماه زندانی کنند.

دفتر نی حمایت کنند، رسانه های آزاد افغانستان؛ برخورد اهانت آمیز و پر از تهدید محافظان رئیس جمهور با این خبرنگار را محکوم نموده و از رئیس جمهور که ادعا می کند حامی آزادی بیان است می خواهد تا این مسئله را بررسی نموده و عاملان این خشونت را به دادگاه معرفی نماید.

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس عمومی دفتر نی در این مورد گفت:” اکنون فرصت آن است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی ثابت کند که او در عمل طرفدار و حامی آزادی بیان است و نمی گذارد خبرنگاران و آزادی بیان از سوی نزدیکترین همکاران ریاست جمهوری اهانت و تهدید شوند.”

خشونت در برابر خبرنگاران جرم بوده و حکومت وحدت ملی مکلف است تا عاملان خشونت در برابر خبرنگاران را شناسایی و به پنجۀ قانون بسپارد، تا از یک طرف قانون مندی جامعه را به نمایش بگذاریم و از جانبی دیگر اعتماد مردم نسبت به حکوومت بیشتر گردد.

در تماس تلفونیِ که شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری با دفتر نی داشت؛ از بررسی شفاف این قضیه اطمینان داد و گفت:” پس از بررسی، عاملان این خشونت مجازات خواهند شد.” اما دفتر نی می خواهد این قضیه باید زود بررسی شود و نتیجۀ آن از طریق رسانه ها اعلان گردد.