هیچ رسانه‌ای نمی‌تواند اعتبارنامه‌ی کمیسیون را به دست آورد، مگر این که جواز فعالیت آن رسانه تمدید شده باشد.

کمیسیون انتخابات افغانستان ضمن بیان مطلب بالا می‌گوید که از رسانه‌ها خواسته بودند برای گرفتن اعتبارنامه‌ی این کمیسیون برای پوشش انتخابات مجلس نماینده‌گان جواز فعالیت تمدید شده‌ی رسانه‌ی خویش را به دفتر مرکزی کمیسیون و کمیسیون‌های ولایتی آن ارایه دارند.

از آن‌جایی که وزارت اطلاعات و فرهنگ اعلان کرده بود که از تمامی رسانه‌های کشور تنها حدود ۳۰۰ رسانه‌ پس از حکم رییس جمهوری مبنی بر آغاز روند تصفیه‌ حساب‌های مالیاتی شان، جواز فعالیت خود را تمدید کرده اند.

این در حالیست که به قول حفیظ الله هاشمی، سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات هیچ رسانه‌ای بدون جواز تمدید شده نمی‌تواند از این اعتبارنامه مستفید گردد.

با این حال حدود ۲۰۰ رسانه‌ به دلیل‌های امنیتی، مالی و یا فاصله دور تا هنوز نتوانسته اند جوازهای فعالیت‌شان را تمدید کنند.

نی از کمیسیون محترم انتخابات می‌خواهد تا به رسانه‌های که تا هنوز جوازشان تمدید نشده است، اما در محل شناخته شده اند، اعتبارنامه اهدا بفرمایند.

نی باور دارد که رسانه‌های که تا هنوز جوازهای شان را تمدید نکرده اند، به این فرایند خواهند پیوست و مسوولیت قانونی‌شان را به زودی ایفا خواهند کرد.