از هفتۀ رسانه های اجتماعی تحت شعار” رسانه های اجتماعی یک نیاز، نه یک تفریح” در دفتر نی تجلیل به عمل آمد.  رسانه های اجتماعی ( فیس بوک، تویتر، لینکد ان، فلایکر، یو تیوب و….) در چند سال گذشته توانسته اند در راستای اطلاع رسانی نسبت به هر رسانه ی دیگر خوبتر و سریعتر بدرخشد. 
بنا به درک اهمیت رسانه های اجتماعی، دفتر نی از سال گذشته به این سو تصمیم گرفته است همه ساله هفتۀ نخست ماه اسد را به عنوان هفتۀ رسانه های اجتماعی تجلیل نماید.
دفتر نی سال گذشته برای نخستین بار از سازمان آموزشی- علمی وفرهنگی ملل متحد ((UNESCO خواسته بود تا هفتۀ اول ماه اسد را به عنوان هفتۀ رسانه های اجتماعی به رسمیت بشناسد و همچنین از دولت افغانستان خواسته شده بود تا این هفته را درج تقویم نماید.
اما با گذشت یک سال هم دولت افغانستان و هم سازمان ملل متحد به این خواست مدنی و قانونی دفتر نی پاسخ نداده اند.
عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرایی دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان در گرد همایی که امروز سه شنبه اول اسد بخاطر تجلیل از هفتۀ رسانه های اجتماعی برگزار شده بود، نقش رسانه هایی اجتماعی را در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور بسیار ارزنده خواند و به رسمیت نشناختن این روز را از سوی دولت افغانستان، هراس دولتمردان از فعالیت رسانه های اجتماعی دانست.
کاربران رسانه های اجتماعی با گذشت هر روز در افغانستان بیشتر می شوند، چنانچه نسبت به سال گذشته شمار کاربران فیسبوک در افغانستان به دو برابر افزایش یافته اند.
از سوی هم به تناسب سال گذشته استفاده کننده گان فیسبوک معیاری تر شده اند. کاربران فیسبوک با ایجاد گروه های مشخص و سهم گیری در موضوعات مهم سیاسی- اجتماعی نمایانگر این حقیقت است که شهروندان افغانستان خواهان سهم گیری در موضوعات مهم کشور هستند و می خواهندنقش بازی کنند.
امسال همانند سال گذشته برای بهترین برچسپ های فیس بوکی که حاوی اطلاعات و معلومات بکر باشند در روز اخیر هفتۀ رسانه های اجتماعی از سوی دفتر نی جایزه ( لوح تقدیر) داده خواهد شد. همچنان برای استفادۀ بهتر از رسانه های اجتماعی دفتر نی در نظر دارد تا یک دورۀ کوتاه آموزشی را برای استفاده بهتر از رسانه های اجتماعی برگذار نماید.