با توجه به وضعیت حاکم در چهار ولایت شمال کشور؛ بدخشان، تخار، قندز و بغلان، شکایت‌هایی از رفتار نیروهای امنیتی در مراکز این ولایت‌ها با خبرنگاران، به نی مخابره شده است.

شکایت‌های مذکور از خشن‌تر شدن رفتار این نیروها با خبرنگاران حکایت دارد. دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، شکایت های مواصلت کرده را به‌دقت مطالعه نموده و فکر می‌کند وضعیت رفتار نیروهای امنیتی، در مراکز این شهرها نگران کننده به نظر می‌رسد. هرچند نی به عنوان یک نهاد ملی به نیروهای امنیتی- دفاعی کشور مباهات داشته و به توانایی و عمل‌کرد حرفه‌ای این نیروها باورمندی تام دارد.

باوجود آن هم، درخواست نی از نهاد های امنیتی؛ وزارت داخله، وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی این است که به افراد زیر دست شان هدایت فرمایند تا اگر در مواردی دچار رفتار غیر حرفه‌ای شده باشند، آن‌را اصلاح کنند. باور نی این است که عمل‌کرد نیروهای امنیتی با شهروندان به ویژه با خبرنگاران، نباید تابع وضعیت سیاسی باشد. هرگاه اگر رفتار این نیروها نیازمند تغییر باشد، باید این تغییر مثبت و کاملاً غیر سیاسی باشد.

نی بابت وضعیت پیش آمده نگران است و امید دارد تا نهاد های امنیتی در این زمینه توجه جدی نمایند.