رسانه‌های قانونمند نیازمند حمایت قانونی از سوی قانون‌گذاران و مجریان قانون اند، نباید فرآیند‌های قانونمند شدن بهانه‌ای برای فشار بالای رسانه‌ها باشد.

دیروز 15 سرطان، نشست مشورتی ای زیر نام بهبود کیفیت نشراتی و قانونمندی فعالیت های رسانه‌ای با حضور داشت نماینده‌های کابینه دولت، فدارسیون ژورنالیستان افغانستان، خانه آزادی بیان و جمعی از خبرنگاران در مرکز رسانه‌های حکومت راه اندازی گردید. در این نشست نماینده‌های حکومت به منافع ملی اشاره نموده و نیز با ذکر نتایج جزایی…

Read more

نی از طرف های درگیر می‌خواهد تا اولویت شان را حفظ جان خبرنگاران و ساختار های رسانه ای قرار دهند.

خبرهایی از ولایت بادغیس به گوش میرسد که گویا طالبان به دروازه های این شهر رسیده اند. بر اساس تائید والی ولایت بادغیس تمامی ولسوالی ها در این ولایت سقوط کرده است.

Read more

برای ساختار جدید تشریک اطلاعات امنیتی یا دفاتر ولایتی نیز ایجاد کنید یا در مورد دفتر سخنگوی عمومی نهادهای امنیتی  و دفاعی حکومت افغانستان تجدیدنظر نمایید.

ریاست جمهوری افغانستان طی حکمی دفتر جدیدی را زیر چتر دفتر ارتباطات استراتژیک عامه ریاست جمهوری بنام دفتر سخنگوی عمومی نهادهای امنیتی و دفاعی حکومت افغانستان، ایجاد کرده است. این دفتر مسئولیت دارد تا تمامی اطلاعات دفاعی و امنیتی را با خبرنگاران شریک ساخته و از اشاعه اطلاعات امنیتی و دفاعی توسط افراد و نهاد…

Read more

اخراج اجباری کارمندان رسانه ها خلاف قانون است

  شکایاتی وجود دارد مبنی بر این‌که شماری از رسانه ها پس از اعلام خروج نیرو های خارجی از افغانستان یکی پی دیگری کارمندان خود را بدون در نظرداشت مقرره طرز تاسیس و قانون کار، از وظایف شان اخراج می‌کنند. مطابق ماده‌ی 21 مقرره‌ی طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی و قانون کار…

Read more

خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها بیش از هر قشر دیگری در جامعه از جنگ آسیب دیده و متاثر می‌شوند.

  حفیظ الله حق‌پرست خبرنگار محلی در ولسوالی محمدآغه‌ی ولایت لوگر ظهر امروز چهارشنبه ۱۹ جوزا ۱۴۰۰ در قریه‌ی عرب خان کلنگار در درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان کشته‌شده است. اعضای خانواده‌ی حق‌پرست گفته‌اند که او چاشت امروز در قریه‌ی عرب خان کلنگار مصروف باغداری بود که درگیری بین نیروهای دولتی و طالبان به…

Read more