قاضی محمد نصیر مدثر، رییس رادیوی محلی پیغام ملی در ولایت لوگر عصر دیروز پنج شنبه در مربوطات ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر با ضرب گلوله تفنگ داران ناشناس به قتل رسید. 

آقای مدثر، عصر دیروز حین برگشت به خانه از دفتر کارش بود که در مسیر راه تفنگداران ناشناس موتر سایکل سوار، او را از موتر حاملش پیاده نموده و سپس بر وی شلیک کرده اند.

قاضی مدثر، در هفته های اخیر از سوی طالبان چندین بار تهدید به مرگ شده بود و در گذشته ها نیز چند بار قصد جانش را کرده بودند.

آقای مدثر، بیشتر از یک دهه در عرصه ی اطلاع رسانی فعالیت داشت و در کنار ریاست رادیو، او یک قاضی هم بود و در زمان اشغال کشور توسط شوروی ها در برابر متجاوزین جهاد نیز کرده بود.

این ١۴۴ مین خبرنگار و یا کارمند رسانه یی است که در جریان امسال میلادی در افغانستان جان های شان را از دست می دهند.

دفتر نی از قتل این خبرنگار متاثر شده و از حکومت وحدت ملی، به ویژه از شخص رییس جمهور می خواهد تا بیشتر از این در پیوند به قتل های هدفمند روزنامه نگاران و خبرنگاران بی تفاوت نمانده در شناسایی، بازداشت و مجازات قاتلان خبرنگاران دست به کار شود.

حکومت افغانستان اگر نخواهد و یا نتواند عامل این جنایت نابخشودنی را شناسایی و مجازات کند، مدیران دیگر رسانه ها در ولایات احساس عدم مصوونیت نموده و برای حفاضت جان های شان تلاش می کنند به جا های امن پناه ببرند، که در آنصورت آسیب جدی و کلانی به دولت و مردم افغانستان خواهد رسید. زیرا بزرگترین دست آورد مردم و نظام جمهوری اسلامی افغانستاندر یک و نیم دهه ی گذشته، همین آزادی بیان و کثرت رسانه ها بوده است.