تصاویری در رسانه‌ها نشر شده حاکی از این که در جریان سخنرانی رئیس جمهور غنی در ولایت هرات، فردی از میان مردم به پا خاسته و قصد دارد حرف بزند. رئیس جمهور نیز اشاره‌ای می‌کند که معلوم نیست هدف از آن اشاره چه است. به دنبال آن نوارهای تصویری‌یی در رسانه‌ها نشر شده که ظاهراً نشان می‌دهد که محافظان رییس جمهور مردی را با سروصورت خون‌آلود از زمین بلند کرده و به داخل یک موتر می‌اندازند و به جای نامعلومی می‌برَند. این رویداد واکنش‌های متفاوت شهروندان را برانگیخته است. به باور نی، حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان، برخورد محافظان ریاست جمهوری با این شهروند در مخالفت با ماده‌ی ۳۴ قانون اساسی کشور که آزادی بیان را حق تمامی شهروندان کشور خوانده است قرار دارد.

عبدالمجیب خلوتگر رئیس دفتر نی می‌گوید: «بر اساس قانون، همه‌ی شهروندان کشور حق دارند حرف بزنند و از کارکرد حکومت انتقاد کنند و مسئولیت سران حکومت، شنیدن صدای مردم و رسیدگی به شکایت‌های آنان است نه خاموش کردن فریادهای مردم.»

حال بر حکومت است که بیاید و در مورد برخورد خشونت‌بار محافظان رئیس جمهور که در مخالفت با آزادی بیان است، توضیح بدهد. رئیس جمهور باید به مردم توضیح دهد که حقیقت ماجرایی که در ولایت هرات اتفاق افتاد چیست و بر اساس کدام جرم این شهروند از سوی محافظان رئیس‌جمهور مورد خشونت قرار گرفته است.

به باور نی، اگر ارگ ریاست جمهوری در این مورد سکوت اختیار کند دیگر هیچ فردی به خود جرأت نمی‌دهد که در برابر حکومت صدایش را بلند کند و این‌جا است که دستاوردی به نام آزادی بیان که مایه‌ی مباهات همه است، به باد فنا می‌رود.