حملات انتحاری و هراس افگنانۀ تروریستان بر شهر قندهار سبب شهادت و زخم برداشتن شماری از شهریان قندهار به شمول دو خبرنگار محلی گردید. بشیر احمد نادم گزارشگر خبرگزاری پژواک و عبدالله فلمبردار تلویزیون محلی هیواد که می خواستند از این رویداد تروریستی گزارش تهیه نمایند، حین تهیۀ گزارش انفجار دیگری صورت می گیرد که در اثر آن آقای نادم از ناحیۀ پا مجروح شده و به شفاخانه منتقل می گردد.
آقای عبدالله نیز در این رویداد سطحی زخم برداشت. هردوی این خبرنگاران پس از معالجه در یکی از شفاخانه های شهر قندهار جهت استراحت به خانه های شان برگشتند.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از آسیب رسیدن خبرنگاران در جریان کار اطلاع رسانی از رویداد های تروریستی همواره نگران بوده و این نگرانی ها با گذشت هر روز افزایش می آبد.
در نخستین روز های سال ۲۰۱۴ احمد شاهد گویندۀ رادیو نوا در اثر یک حملۀ انتحاری در شهر کابل به شهادت رسید.
نی از دولت افغانستان می خواهد تا جهت تامین امنیت تمام شهروندان افغانستان به ویژه امنیت خبرنگاران از هر نوع امکانات و گزینه های ممکن استفاده نماید. دولت افغانستان مکلف به تامین امنیت جانی و شغلی خبرنگاران است که در ۱۳ سال گذشته نتوانسته است این مکلفیت اش را به صورت درست انجام دهد.
هکذا، خبرنگاران حین تهیۀ گزارش از رویداد های تروریستی در قدم نخست تدابیر جدی ایمنی را باید داشته باشند، زیرا هیچ گزارش ارزش جان گزارشگر را ندارد.