ماه می‌۲۰۱۷ میلادی، با ۹ شهید و ۱۶ زخمی خونین‌ترین ماه در جریان سال ۲۰۱۷ میلادی بوده است، در حالیکه ماه دسامبر همین سال با ۷ شهید و ۱۸ زخمی؛ ماه دیگر خونین امسال به ثبت رسید، اما ماه جون ۲۰۱۷ با یک واقعۀ خشونت آمیز با خبرنگاران، آرام‌ترین ماه برای خبرنگاران و رسانه‌های کشور ثبت دیده بان رسانه‌های دفتر نی شده است.

تعداد مجروحان جامعۀ رسانه‌یی در افغانستان در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۴۱ تن رسید. این عدد ده برابر بیش‌تر از تعداد زخمی شده‌گان سال ۲۰۱۵ میلادی است.

در مجموع تعداد حوادث خشونت‌بار؛ در سال ۲۰۱۷ به ۱۶۶ مورد رسیده است. درحالیکه در سال‌های ۲۰۱۵ میلادی ۹۵ مورد خشونت، در سال ۲۰۱۴ میلادی ۱۲۵ و یک سال قبل از آن ۷۶ مورد بوده است.

به‌طور میانگین در سال ۲۰۱۷ میلادی در هرماه تقریبأ دو کارمند رسانه‌یی به قتل رسیده و بیشتر از سه تن دیگر زخم برداشته اند.

از سال ۲۰۰۱ تا امروز، بیش از ۸۵ خبرنگار و کارمند رسانه‌یی در افغانستان جان‌های شان را از دست داده اند.

از همان سال (۲۰۰۱ ) تا امروز مجموعاً ۱۲۰۴ مورد خشونت علیه روزنامه نگاران و رسانه‌ها در افغانستان اتفاق افتاده است.

در طول بیشتر از ۱۶ سال گذشته، به طور میانگین در هر پنج روز یک خبرنگار و یا کارمند رسانه‌یی مورد خشونت قرار گرفته است. با این حال در هر ۷۹  روز یک خبرنگار یا کارمند رسانه‌یی کشته شده است.

دفتر نی آمار ثبت شده از خشونت‌ها علیه خبرنگاران را  در سال ۲۰۱۷ میلادی تکان‎‌دهنده خوانده و از حکومت افغانستان می‌خواهد تا با استفاده از هر ابزار قانونی، جلو خشونت علیه رسانه‌ها و روزنامه نگاران را بگیرد.