دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان در یک برنامۀ تلویزیونی که از طریق شبکۀ تلویزیونی آرزو به نشر می رسید، تمام خبرنگاران را دیوانه خطاب نموده اهانت کرده است.

از آنجائیکه آقای دولت وزیری، از همکاران خوب رسانه ها و خبرنگاران شناخته می شد و بیشتر خبرنگاران و رسانه ها از رفتار آقای وزیری راضی به نظر می رسیدند؛ این نوع برخورد آقای وزیری، باعث رنجش خاطر خبرنگاران و نهاد های پشتیبان رسانه ها شده است.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان؛ که پیش از این هیچ شکایت خبرنگاران از برخورد اهانت آمیز و نادرست آقای وزیری را ثبت نداشت؛ از آقای دولت وزیری سخنگوی محترم وزارت دفاع ملی می خواهد تا با خواستن پوزش از خبرنگاران؛ همکار بودنش با رسانه ها و خبرنگاران را به اثبات برساند.