گروه تروریستی داعش دستگاه رادیویی FM را به نام صدای خلافت در شرق افغانستان ایجاد نموده که بشمول شهر جلال آباد در شماری از ولسوالی های ولایت ننگرهار شنیده شده است و بر ضد مردم و دولت افغانستان به تبلیغات گسترده پرداخته اند.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان راه اندازی و ایجاد رسانه های را که از آن به مقاصد دهشت افگنی و نفرت پراگنی استفاده شود، برخلاف قوانین نافذۀ جمهوری اسلامی افغانستان دانسته و از حکومت افغانستان می خواهد تا با استفاده از تمام اماکاناتی تخنیکی و استخباراتی که در اختیار دارد؛ جلو نشرات این گونه رسانه های غیر قانونی را بگیرد.

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس عمومی نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان در رابطه به ایجاد رادیو صدای خلافت گفت:” حکومت افغانستان مکلف است تا قوانین را به صورت جدی تطبیق کند و رادیوی صدای خلافت را که از سوی داعش غیر قانونی ایجاد شده و در نفرت پراگنی و به مقاصد هراس افگنی از آن استفاده می شود، به زودترین فرصت جلو ادامۀ نشرات آن را بگیرد.”

راه اندازی رادیو و دیگر ابزار رسانه یی از سوی هراس افگنان و دشمنان بشریت می تواند ضربۀ شدید بر آزادی بیان در کشور وارد نموده و اعتماد مردم را نسبت به دولت کاهش بدهد.

دفتر نی یک بار دیگر از دولت افغانستان می خواهد تا با این گونه موارد حساس بوده و نگذارد گروه های دهشت افگن با استفاده از فضای آزاد رسانه ها به جلب و جذب جوانان به گروه های تروریستی پرداخته و بر ضد مردم و دولت افغانستان تبلیغات منفی نماید.

بی توجهی به این مسئلۀ مهم می تواند از یک سو حاکمیت دولت افغانستان را زیر سوال ببرد و از جانبی دیگر شهروندان کشور را نسبت به یک دیگر متنفر بسازد.