در محفلی که به مناسبت پایان هفتۀ رسانه های اجتماعی در دفتر نی برگذار شده بود سه تن از جوانانی که در رسانه های اجتماعی نقش فعال داشتند و در پی فراخوان دفتر نی، مقاله های در رابطه به نقش رسانه های اجتماعی و پیامد های آن نوشته بودند، تندیس نی اهدا گردید.

مقاله های نرگس رسولی، حشمت الله خراسانی و نبیله نظری به ترتیب مقام اول تا سوم را در یک رقابت آزاد و سالم به دست آوردند.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان به پاس هفتۀ رسانه های اجتماعی به تمام کاربران رسانه های اجتماعی فراخوان داد تا در رابطه به رسانه های اجتماعی مقاله نوشته و در رقابت مقاله نویسی شرکت نمایند.

ده ها مقاله از سوی جوانان به دفتر نی فرستاده شد که پس از بررسی هر مقاله به صورت جدا گانه؛ سه مقاله برندۀ تندیس رسانه های اجتماعی دفتر نی شد.

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس عمومی دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان هدف این اقدام را تشویق و ترغیب جوانان در عرصۀ نگارش و مقاله نویسی عنوان نمود و برای برنده گان تندیس رسانه های اجتماعی دفتر نی موفقیت مزید آرزو نمود.

همچنان در این محفل به نهاد ها و یا شخصیت های حکمی و حقیقی که بیشتر از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند نیز از سوی دفتر نی تقدیر نامه اهدا گردید.

دفتر نی در جریان هفتۀ رسانه های اجتماعی با استفاده از تکنالوژی جدید، تمام صفحات رسانه های اجتماعی را بررسی نمود و در جستجوی افراد و نهاد های بر آمد که بیشترین مخاطب، تعقیب کننده و یا پسند کننده را در رسانه های اجتماعی جذب کرده است.

در بخش رسانۀ اجتماعی تویتر که بیشتر از آن در انتشار اخبار و اطلاعات استفاده می شود شخی به نام شجاع ربانی، توانسته بود با بیش از ۳۰۰ هزار تن بازدید کننده؛ بیشترین مخاطب و یا تعقیب کننده را در سطح افغانستان به خود جلب نماید.

تلویزیون خصوصی (۱) در رسانۀ اجتماعی یوتیوب و گوگل پِلّس در حدود ۵۰ ملیون بازدید کننده بیشترین مخاطب و بیننده را در افغانستان برای خودش اختصاص داده است.

و تلویزیون طلوع نیوز در صفحات اجتماعی فیس بوک با بیشتر از ۱ ملیون ۱۰۰ هزار لایک توانسته است بیشترین افراد را جذب نماید که صفحۀ فیس بوک آن را لایک و یا پسند نمایند.

مجیل خلوتگر از کاربران رسانه های اجتماعی و همچنان از خبرنگاران رسانه های سنتی خواست تا همانگونه که شعار دفتر نی در مورد رسانه های اجتماعی امسال مطرح شد، بیشتر در همگرایی و زدودن نفرت در میان شهروندان تلاش کنند.

شعار دفتر نی در هفتۀ رسانه های اجتماعی امسال این بود که اختلاف نظر در رسانه های اجتماعی به معنی دشمنی نیست. و از تمام شهروندان و کاربران رسانه های اجتماعی خواسته شد تا این شعار را عملاً در زندگی روزمرۀ شان تطبیق کنند.

قابل یاددهانی است که از سال ۲۰۱۱ به این سو دفتر نی همه ساله هفتۀ نخست ماه اسد را به عنوان هفته رسانه های اجتماعی تجلی می کند.

از همان نخستین باری که رسانه های اجتماعی به ابتکار دفتر نی در کابل تجلیل شد، از وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان رسماً خواسته شد تا این هفته را در تقویم رسمی بگنجاند و همچنان از سازمان یونسکو نیز خواسته شد تا این هفته را به عنوان هفته جهانی رسانه های اجتماعی بشناسند و امتیاز این ارزش بشری را برای مردم افغانستان تقدیم نمایند.

امسال نیز دفتر نی به خواسته هایش مبنی بر به رسمیت شناختن این هفته از سوی حکومت و سازمان یونیسکو تأکید نمود و با ارسال نامه های رسمی به وزرات اطلاعات و فرهنگ و همچنان به سازمان یونسکو در کابل بار دیگر این خواسته ها را تکرار نمود.