دی‌روز جمعه ۲۴ حوت ۱۳۹۷ حوالی ۱۱ و۳۰ دقیقه‌ی صبح، سلطان محمود خیرخواه در شهر خوست مورد حمله‌ی مسلحانه قرار گرفته و از ناحیه‌ی سر به شدت زخم برداشت. 

پس از این‌که نام‌برده به بیمارستانی در آن‌شهر انتقال شد، حوالی ۸ و ۳۰ شب در حالی‌که منتظر چرخ‌بال‌های حکومتی برای انتقال به کابل بود، جان سپرد.
باوجود وعده‌های حکومتی، هیچ کمکی در زمینه‌ی انتقال وی به کابل صورت نگرفت.
با کشته شدن آقای خیرخواه، تعداد کشته شده‌گان جامعه‌ی خبرنگاری افغانستان به چهار تن در کم‌تر از سه ماه، از آغاز سال جدید میلادی رسید.
نی در کنار این‌که شهادت آقای خیرخواه را صدمه‌ی جبران ناپذیری به بدنه‌ی آزادی بیان در کشور می‌داند، به‌این باور است که دشمنان آزادی بیان نخواهند توانست صدای رسای مردم افغانستان را خفه کنند. آزادی بیان، به باور نی، ارزشی نهادینه و غیر قابل معامله در افغانستان می‌باشد که هیچ نیروی یارای خاموش ساختن آن‌را ندارد.
نی، تاکید می‌کند که حکومت محلی ضمن پاسخ‌گویی در قبال این‌حادثه، عاملین این جنایت را شناسایی و به پنجه‌ی قانون بسپارد.
در کنار آن، نی خواهان وحدت و هم‌صدایی جامعه‌ی خبرنگاری در ایستادگی در برابر خشونت علیه رسانه‌ها و خبرنگاران است.