در تاریخ ۲۰ قوس، هراس افگنان در یک حملۀ تروریستی در لیسۀ استقلال شهر کابل که در تالار آن نمایش تیاتر بخاطر محکوم نمودن حملات انتحاری براه انداخته شده بود، شماری زیادی از فرهنگیان، هنرمندان، خبرنگاران و شهروندان عادی کشور را زخمی نمودند.

زبیر، فلمبردار تلویزیون میترا که بخاطر پوشش خبری این تیاتر به تالار لیسه استقلال رفته بود با دو همکار دیگرش در این حملۀ هراس افگنانه زخم برداشتند، همکاران زبیر کمتر آسیب دیده بودند، اما زبیر که از ناحیۀ بطن به شدت آسیب دیده بود مدت ۱۰ روز را در شفاخانه به حالت کما به سر بُرد، تا این که شب گذشته ۲۹ قوس دار فانی را وداع گفته به حق پیوست.

شهادت زبیر جوان که ۲۳ سال عمر داشت، بار دیگر جامعۀ خبرنگاری را متاثر نموده و در کنار خانواده و دوستانش، هم مسلکان خود را نیز در سوگ نشاند.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، مرگ زبیر را یک ضایعۀ بزرگ بر جامعۀ خبرنگاری و رسانه های کشور دانسته از حکومت افغانستان می خواهد تا عاملان و طراحان حملۀ هراس افگنانۀ تروریستان بر مکتب استقلال را شناسایی و نابود سازد.

ما یک بار دیگر شهادت آقای زبیر را به خانواده، همکاران و مردم شریف افغانستان تسلیت گفته از بارگاه ایزد متعال (ج) به خانواده و دوستانش صبر می خواهیم.

سال ۲۰۱۴ میلادی از خونین ترین سالها برای خبرنگاران و جامعۀ خبرنگاری کشور بود که روز های اخیرش را می پیماید، در این سال ۸ خبرنگار به قتل رسیده اند که بیشتر آن ها در حملات هراس افگنانۀ طالبان به شهادت رسیده اند.