ذبیح الله پشتونیار، گرداننده ی برنامه های تفریحی رادیوی محلی کیهان شب گذشته در شهر قندز به شهادت رسید.

ذبیح الله پشتونیار، در کنار این که در رادیو وظیفه داشت، از سه ماه پیش در شفاخانه ی دکتوران بدون سرحد در شهر قندز به حیث نگهبان ایفای وظیفه میکرد، که شب گذشته در آن ولایت به شهادت رسید. 

دفتر نی حمایت کننده ی رسانه های آزاد افغانستان، جان باختن یک تن از کارمندان رسانه یی رادیو کیهان را به شدت محکوم نموده و از دولت افغانستان می خواهد تا در رابطه به جان باختن این کارمند رسانه یی تحقیق نموده علت کشته شدنش را واضیح سازد.

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس عمومی دفتر نی گفت:” ما از نیروهای هوایی بین امللی که سبب قتل این خبرنگار شده است می خواهیم تا خون بهای این خبرنگار را به خانواده اش بدهد. ما از آغاز جنگ که هنوز قندز به اشغال طالبان نیافتده بود، از دولت افغانستان خواستیم تا امنیت خبرنگاران و دفاتر و تأسیسات رسانه یی را در اولویت های کاری شان قرار دهند، اما در رابطه به این درخواست ما غفلت شد، تأسیسات رسانه یی به آتش کشیده شد، وسایل و امکانات رسانه ها به یغما برده شد و وسایل زیادی که قابل انتقال نبود تخریب شد و اینک یک کارمند رسانه یی نیز به شهادت رسید. “

پس از اشغال شهر قندز توسط طالبان هراس افگن، جنایات بشری در آن شهر رُخ داد، در کنار تخریب، حریق و چپاول دارایی های عامه و تجاوز به زنان و کشتار هدفمند و گروهی شهریان قندز توسط طالبان، برخی از رسانه ها نیز به آتش کشیده شد، وسایل تعدادی از رسانه های محلی دیگر چپاول شدند، و وسایلی که قابل انتقال نبود همه را تخریب کرده اند.

دفتر نی جنایاتی که در قندز انجام شده است را غیر بخشودنی خوانده و از سازمان های بین المللی حامی رسانه ها و حقوق بشر تقاضا می کند تا در چنین شرایطی از رسانه ها حمایت نموده و زمینه ی از سر گیری نشرات رسانه های تخریب شده را فراهم سازند. خساراتیکه به رسانه های قندز وارد شده است، اکنون از توانایی مدیران رسانه ها خارج است و بدون کمک و یاری دولت افغانستان و سازمان های بین المللی  دوباره نشرات شان را از سر گرفته نمی توانند.

دفتر نی همچنان از کمیسیون مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد می خواهد تا جنایاتی را که طالبان در شهر قندز انجام داده اند به عنوان جنایت علیه بشریت ثبت نماید.