یما بهروز، خبرنگار آزاد در ولایت بدخشان بامداد شب گذشته در داخل منزل اش به شهادت رسید.

ساعت ۲ بامداد شب گذشته به خانۀ یما بهروز، واقع در ناحیۀ اول شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان افراد که تا هنوز هویت شان شناخته نشده است بم پرتاب می کنند و زمانی که یما می خواهد بداند چه اتفاقِ افتاده است و همین که درب حویلی اش را باز می کند؛ ماین جاسازی شده در درب حویلی منفجر شده و در اثر آن یما بهروز به شهادت می رسد. دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان قتل یما بهروز را به شدت تقبیح نموده به خانواده و دوستان این شهید صبر جمیل آرزو می نماید. عبدالمجیب خلوتگر، رئیس عمومی دفتر نی از دولت افغانستان خواست تا عاملان این جنایت را شناسایی و به پنجۀ قانون بسپارد. خلوتگر افزود:” مقامات در ولایت بدخشان مکلف اند تا در مورد قتل این خبرنگار تحقیقات لازم انجام داده و واضح سازند که این واقعه در کار های خبرنگاری و رسانه یی این خبرنگار پیوند داشته است یا خیر.” قابل ذکر است که پدر این خبرنگار از افسران برحال امنیتی بوده و تا هنوز مشخص نشده است که هدف مهاجمان پدرش بوده و یا خود این خبرنگار؟ خبرنگاران در افغانستان احساس امنیت نمی کنند و به دلایل افزایش نا امنی ها، آیندۀ مبهم، عدم توجه دولت در پیوند به پرونده های خشونت علیه خبرنگاران و اعمال سانسور از سوی دولت و زورمندان محلی بیشتر از بیست خبرنگار در هفتۀ گذشته به صورت گروهی کشور را ترک نموده مهاجرت نمودند. حکومت وحدت ملی افغانستان هرگاه به این وضعیت توجه جدی نکند و راهکار مناسبِ بخاطر تأمین امنیت خبرنگاران در پیش نگیرد و به نگرانی های خبرنگاران که به اساس آن کشور را ترک می کنند؛ پاسخ قناعت بخش ندهد، آزادی بیان در کشور آسیب جدی خواهد دید.