Finance & Banking انستیتوت رسانه‌یی نی دیپلوم دوساله‌ی انستیتوت رسانه‌یی نی توسط وزارت محترم معارف افغانستان و همچنان وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ به رسمیت شناخته شده است. مضامین درسی در انستیتوت رسانه‌یی نی زیر نظر یک هیئت مشورتی گزینش و تدوین شده و با معیارهای بین‌المللی برابر می‌باشد بیشتر Accounting & Tax Services خشونت علیه روزنامه‌نگاران روزنامه‌نگاران در افغانستان در شرایط بسیار دشواری کار می‌کنند و همواره با خشونت، تهدید و مرگ مواجه‌اند. تهدیدهای گسترده و دشواری کار روزنامه‌نگاری سبب شده تا بسیاری از خبرنگاران نتوانند به وجه احسن به کارهای‌شان رسیدگی کنند بیشتر Investment & Stock Exchange صنف‌های کوتاه‌مدت نی مجموعه‌یی از دوره‌های آموزشی را برای روزنامه‌نگارانی که خواهان تخصص‌یابی در این رشته‌اند فراهم می‌سازد بیشتر Investment & Stock Exchange هفته رسانه‌های اجتماعی نی حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان هفته‌ی رسانه‌های اجتماعی را با شعار «نه به اخبار جعلی رسانه‌های اجتماعی» آغاز کرده است بیشتر Business Consulting مربی‌گری روی خطی مربی‌گری روندی است که طی آن، مربیان انستیتوت با اشتراک‌کنندگانی که دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی نی را سپری کرده‌اند، همکاری کرده تا آنچه را که آموزش دیده‌اند در ساحه‌ی عمل به وجه احسن پیاده کنند. به این صورت مؤسسه‌ی نی فارغان دوره‌های آموزشی را زیر چتر خود گرفته و آن‌ها را در مرکز و ولایات تحت آموزش و راهنمایی آموزگاران قرار می‌دهد بیشتر
Go to Top