حوالی شام روز پنج شنبه افراد موتر سایکل سوار با پرتاب موشک بر دفتر رادیوی محلی دنیای نوین در شهر چاریکار، بار دیگر آزادی بیان در افغانستان را هدف قرار داده سبب نگرانی خبرنگاران و کارمندان رسانه یی شده اند.
مسؤلان رادیوی محلی دنیای نوین به دیده بان رسانه های دفتر نی گفته اند که کمره های امنیتی درب رادیو دنیای نوین نشان می دهند که دو موترسایکل سوار در کنار دیوار رادیو توقف داده یکی از آن ها بم دستی را از پشت دیوار به داخل محوطۀ حویلی پرتاب نموده و سپس فرار می کنند.
خوشبختانه در این رویداد به هیچ یک از کارمندان رادیو دنیای نوین آسیب نرسیده، اما خسارات اندک مالی به دفتر این رادیو وارد شده است.
عبدالمجیب خلوتگر، رئیس عمومی دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان می گوید:” پولیس ولایت پروان مکلف است تا در این مورد به رسانه ها و جامعۀ خبرنگاری کشور پاسخ قناعت بخش داده و نتیجۀ تحقیقات شان را با خبرنگاران و دفتر نی در میان بگذارد. علاوه بر این عاملان این رویداد را که حمله به آزادی بیان پنداشته می شود؛ شناسایی و آنانرا به میز محاکمه بکشاند. حکومت افغانستان مکلف است تا به شهروندان و به ویژه به خبرنگاران اطمینان بدهد که زندگی و دفاتر کار شان مصؤن است و دشمنان مردم و آزادی بیان مجازات می شوند.”
با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی؛ حملات هدفمند و سازماندهی شده بر رسانه ها و خبرنگاران افزایش یافته است. پیش از این بس حامل کارمندان تلویزیون طلوع از سوی طالبان مورد حمله قرار گرفت که ۷ تن شهید و نزدیک به بیست تن دیگر زخمی شدند.
در شهرهای کندز، جلال آباد و قندهار نیز بر رسانه ها و رادیو های محلی حملات مسلحانه و بمی صورت گرفته که سبب نگرانی شدید جامعۀ خبرنگاری در کشور شده است.
ما یک بار دیگر از حکومت افغانستان می خواهیم تا در حفظ جان خبرنگاران و محافظت از تأسیسات رسانه یی راهکار مناسب و عملی را در پیش گرفته و بیشتر از این نگذارد دشمنان آزادی بیان با حمله بر رسانه ها و خبرنگاران حاکمیت دولتی را آسیب برساند