در جریان حملات تروریستی که صبح روز پنج شنبه ۱۳ سنبله در شهر غزنی براه انداخته شد در کنار شهروندان عادی ولایت غزنی، شماری از خبرنگاران نیز زخمی شده و تعداد دیگری از این خبرنگاران در جریان تهیه گزارش و فلم از سوی موظفین امنیت ملی لت و کوب و اهانت شده اند.
به اساس معلومات دفتر نی، رحیم آریا خبرنگار تلویزیون ملی غزنی و عظیم یکی دیگر از کارمندان این رسانه دولتی در این حملۀ هراس افگنانه زخمی شده اند. شماری دیگر از خبرنگاران که تلاش می کردند از این حملات هراس افگنانۀ تروریستان گزارش و فلم تهیه نمایند با واکنش تند و غیر قانونی برخی از موظفین امنیت ملی آن ولایت قرار گرفته و لت وکوب شده اند.
احمد شاه احمدی فلمبردار تلویزیو ملی غزنی، رحمت الله علی زاده خبرنگار محلی خبرگزاری فرانسه و صبور حمیدی مدیر مسؤل تلویزیون محلی آفتاب در ولایت غزنی توسط موظفین امنیتی ریاست امنیت ملی آن ولایت لت و کوب شده و ادعا های وجود دارد که شماری دیگری از خبرنگاران نیز مورد اهانت این نیرو ها قرار گرفته اند.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، از زخمی شدن خبرنگاران تلویزیون ملی متأسف بوده و خواهان به کیفر رساندن طراحان این حملۀ تروریستی می باشد.
عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرایی دفتر نی در این زمینه می گوید:” ما از مقامات مسؤل در ولایت غزنی جداً می خواهیم تا موظفین امنیتی که در لت و کوب خبرنگاران دست داشته اند شناسایی و به اساس قانون آن ها را مورد پیگرد قرار دهند.”
به باور دفتر نی؛ موظفین امنیتی باید بدانند همانگونه که آن ها در این کشور وظایف و مکلفیت های دارند، خبرنگاران و کارمندان رسانه نیز رسالت دارند تا از رخداد ها و رویداد های کشور اطلاع رسانی نمایند.
موظفین امنیتی نه تنها که حق لت و کوب و ایجاد محدودیت در برابر کار خبرنگاران را ندارند، بل به اساس قوانین مکلفیت دارند تا موانع موجود در برابر خبرنگاران را برداشته و از جان و مال خبرنگاران حفاظت نمایند.