دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، بازداشت و لت و کوب یکی از فعالین رسانه یی و جامعه ی مدنی ولایت بغلان از سوی ماموران امنیت ملی را غیر قانونی دانسته و به شدت محکوم می کند.عبدالنصیر غفاری، یکی از فعالین رسانه یی و جامعه ی مدنی در ولایت بغلان روز گذشته در صفحه ی فیس بوک اش از سقوط ولسوالی دهنه ی غوری به دست طالبان انتقاد نموده و خواهان مبارزه ی جدی در برابر هراس افگنان شده بود، اما ماموران امنیت ملی امروز صبح او را پس از لت و کوب و شکنجه؛ بازداشت نموده و پس از چندین ساعت دوباره او را آزاد کردند.

عبدالمجیب خلوتگر، رییس دفتر نی در این مورد گفت:” قانون اساسی و دیگر قوانین نافذه ی افغانستان به شهروندان این حق را داده است که از نظام انتقاد کنند و بر حکومت افغانستان نیز لازم است تا بر اساس انتقاد های شهروندان به کوتاهی ها رسیدگی نموده و در برابر فساد مبارزه ی جدی نمایند.”

دفتر نی از مسؤلان حکومت وحدت ملی افغانستان می خواهد تا هر چه زودتر این ناقضین قانون اساسی را شناسایی و بازداشت نمایند، در غیر آنصورت نقض قانون به یک امر معمول مبدل شده و حاکمیت دولتی بیشتر زیر سوال خواهد رفت.

بر حکومت افغانستان لازم است تا انتقاد های شهروندان را با جبین گشاده بپذیرد و در رفع کاستی ها و نواقص ادارات دولتی اقدام نماید، نه اینکه زبان انتقاد کننده گان را ببندد.

نی، یک بار دیگر از مقامات مسؤل در حکومت وحدت ملی می خواهد تا دستور دهنده ی اصلی بازداشت و لت و کوب این فعال مدنی و رسانه یی را شناسایی و به اساس قانون او را به دادگاه معرفی کند.