قطب الدین کوهی، خبرنگار پژواک در ولایت فاریاب که در تاریخ ۹ حوت از سوی سربازان امنیتی در آن ولایت لت و کوب شده است، ادعا می کند که وی را پس از اهانت و دشنام با قنداق تفنگ لت و کوب نموده اند.

مسؤلان محلی در ولایت فاریاب به دیده بان رسانه های دفتر نی گفته اند که عاملان لت و کوب این خبرنگارا از سوی پولیس بازداشت شده اند.

سخنگوی والی فاریاب گفته است که سه تن سربازان امنیتی که خبرنگار را لت و کوب کرده اند در بازداشت پولیس قرار داشته و به زودی پرونده های شان به دادستانی فرستاده خواهد شد.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان بار ها از حکومت خواسته است تا عاملان خشونت علیه خبرنگاران شناسایی و به نهاد های عدلی وقضایی سپرده شود.

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس عمومی دفتر نی در این مورد گفت:” پولیس ولایت فاریاب با دستگیری عاملان لت و کوب قطب الدین کوهی، خبرنگار پژواک؛ یک گام در راستای نهادینه ساختن قانون در کشور برداشته و توقع داریم تا عاملان این خشونت به نهاد های عدلی و قضایی سپرده شده و در یک دادگاه عادلانه عدالت تامین گردد.”

خبرنگارانی زیادی مورد خشونت و بدرفتاری قرار می گیرند و حتی به قتل می رسند، اما حکومت افغانستان بجز چند پروندۀ محدود به دیگر هیچ یکی از این پرونده های خشونت علیه خبرنگاران رسیده گی نگرده است.

عدم پیگری پرونده های خشونت علیه خبرنگاران سبب شده است تا با گذشت هر روز آمار خشونت در برابر خبرنگاران بیشتر از پیش افزایش یابد.

نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان؛ یک بار دیگر از مقامات محلی در ولایت فاریاب می خواهد تا نتیجۀ تحقیقات و از نحوۀ محاکمۀ عاملان لت و کوب خبرنگار پژواک که هم اکنون در بازداشت به سر می برند، جامعۀ خبرنگاری و نهاد های حامی رسانه ها را مطلع بسازند.