به تاریخ اول عقرب سال 1398، عبدالمجیب خلوتگر رئیس اجرایی نهاد حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) با پوهاند محمدهمایون رسولی رئیس دانشگاه پروان، تفاهمنامه‌ی همکاری میان این دو نهاد را امضا کرد.

این تفاهمنامه به هدف تحکیم روابط میان این دو نهاد آموزشی و گسترش همکاری‌های علمی و فنی به‌ویژه در رشته‌ی روزنامه‌نگاری به امضا رسید. بخش مهمی از این تفاهمنامه، ارائه‌ی مواد به‌روز آموزش روزنامه‌نگاری انستیتوت و دوره‌های کوتاه‌مدت نی به دانشگاه پروان است. این مواد آموزشی با آخرین داده‌ها و منابعی که در حوزه‌ی روزنامه‌نگاری نوشته شده، با همکاری مالی OSA تهیه و تدوین شده‌اند.

موارد دیگر تفاهمنامه قرار ذیل‌اند:

  • آموزش رایگان دانشجویان دانشگاه پروان: دفتر نی تمامی امکانات آموزشی و لوازم تخنیکی رسانه‌یی را در اختیار دانشجویان گزینش شده می‌گذارد.
  • دوره‌ی ستاژ و پژوهش‌های عملی: دفتر نی در مقطع رخصتی‌های زمستانی، ستاژران دانشگاه پروان را برای کار عملی در بخش روزنامه‌نگاری می‌پذیرد.
  • اعزام استادان به دانشگاه: نی بخشی از استادان انستیتوت رسانه‌یی و متخصصان حوزه‌ی روزنامه‌نگاری را جهت تدریس و همکاری با دانشکده‌ی ژورنالیسم، به این دانشگاه می‌فرستد.
  • دوره‌ی پایان‌نامه‌نویسی: بر اساس این تفاهمنامه، دو تا پنج دانشجوی سال چهارم دانشکده‌ی ژورنالیسم برای تکمیل پایان‌نامه‌هایشان می‌توانند در برنامه‌های کوتاه‌مدت آموزشی دفتر نی حضور یابند. همچنین دانشجویان می‌توانند از مواد آموزشی به‌روز نی برای بارورسازی پایان‌نامه‌هایشان بهره ببرند.
  • همیاری در ایجاد گروه کاری مشترک: بر پایه‌ی تفاهمنامه، از این پس مواد آموزشی هر دو نهاد توسط یک گروه کاری مشترک مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
  • تخفیف به دانشجویان: دانشجویانی که برای فراگیری برنامه‌های آموزشی از طرف دانشگاه پروان معرفی می‌شوند، می‌توانند با 50 درصد تخفیف در برنامه‌های آموزشی کوتاه‌مدت و انستیتوت رسانه‌یی نی حضور یابند.

عقد این تفاهمنامه می‌تواند زمینه‌ساز امضای تفاهمنامه‌های دیگر با سایر نهادهای آموزشی و تحصیلی شود. از همین رو، نهاد حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) از همه‌ی نهادهای آموزشی و تحصیلی دعوت می‌کند تا با این نهاد همکاری کنند.