نی اطلاع حاصل نمود که به تعداد ۲۳ تن از کارمندان رسانه یی شب گذشته افغانستان را به مقصد اروپا ترک کرده اند.

این کارمندان رسانه یی که همۀ شان فلمبرداران رسانه های دیداری هستند که در کابل ایفای وظیفه می کردند و به دلایل متعدد از جمله افزایش نا امنی ها، مبهم بودن آینده و سانسور در رسانه های شان کشور را ترک نموده به خارج پناه بردند.

یکی از این کارمندان که خواست هویت اش فاش نشود به دیده بان رسانه های دفتر نی در یک مصاحبه گفت: وضعیت وخیم امنیتی، نبود مصونیت شغلی، آینده مبهم و خشونت های درون سازمانی و سانسور سبب شده است کشور را ترک نموده مهاجرت کند.

این نخستین باریست که به این تعداد خبرنگاران و کارمندان رسانه یی به صورت دسته جمعی کشور را ترک نموده به کشور های دیگر پناه می برند.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان فرار خبرنگاران را نگران کننده دانسته از حکومت افغانستان می خواهد تا به خواست ها و نگرانی های خبرنگاران پاسخ داده و راه های مناسب بخاطر دلگرمی خبرنگاران جستجو و از ادامه این بحران جلوگیری کند.