نى حمایت کننده ى رسانه هاى آزاد افغانستان شهادت گزارشگر تلویزیون آریانانیوز را یک نشانه ى دیگرى از تشدید خرابى وضعیت کار رسانه ای در افغانستان مى داند.

نعمت الله زهیر خبرنگار آریانانیوز در تاریخ ۱۴ عقرب در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در اثر انفجار ماین کنار جاده اى به شهادت رسید.

این سیزدهمین خبرنگار و کارمند رسانه یی است که در جریان سال جاری میلادی در افغانستان جان های شان را از دست می دهد.

پیش از این محمد یعقوب شرافت، خبرنگار محلی تلویزیون ملی در ولایت زابل به ضرب گلوله به شهادت رسید که تا اکنون از قاتلان این خبرنگار هیچ سرنخی در دست نیست و حکومت نتوانسته است تا عاملان این جنایات را شناسایی و به پنجه قانون بسپارد.

نى از حکومت افغانستان درخواست مى کند تا قطعه ى ویژه ى محافظت خبرنگاران را براى مناطق جنگى هر چه زودتر ایجاد نماید.