ما از مسؤلان امور در ولایت هلمند می خواهیم تا عاملان این جنایت را به زودترین فرصت شناسایی و به نهاد های عدلی و قضایی بسپارند.
دریافت جسد بی جان نور احمد نوری، خبرنگار و تهیه کنندۀ رادیوی محلی بست در مرکز شهر لشکرگاه ولایت هلمند وخامت وضعیت خبرنگارن را در افغانستان نشان داده و واضح می سازد که خبرنگارن حتی در مراکز شهر ها در مناطق تحت نفود دولت نیز مسؤن نیستند.
نور احمد نوری، که قبلاً با روزنامۀ نیویارک تایمز نیز همکاری داشته است شب گذشته جسد وی در حالیکه دست هایش از عقب بسته و در یک بوری جابجاشده بود از منطقۀ شورمان کارته لگان واقع در مرکز شهر لشکر گاه توسط پولیس کشف گردید.
خالد، برادر نور احمد نوری خبرنگار کشته شده به دیده بان رسانه های نی گفته است که برادرش پیش از این بار ها تهدید به مرگ می شد و از همین علت ادامۀ کار با روزنامۀ خارجی را از مدت به این سو ترک نموده بود.
این نخستین مورد قتل خبرنگار در سال ۲۰۱۴ میلادی در افغانستان است، بعد از فروپاشی رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ در افغانستان ۳۶ خبرنگار به قتل رسیده اند که تا اکنون به پروندۀ یکی از این قربانیان راه آزادی بیان رسیدگی لازم صورت نگرفته و عاملان این جنایات شناسایی و مجازات نشده اند.
عبدالصمد روحانی، خبرنگار بی بی سی در سال ۲۰۰۸ میلادی به صورت مشابه در همین شهر به شکل مرموز به شهادت رسید، اما با گذشت ۵ سال باوجود وعده های مسؤلان محلی در ولایت هلمند هنوز هم قاتلان او شناسایی نشده و هیچ کسی در پیوند به آن جنایت دستگیر نشده است.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان ضمن ابراز تسلیت به خانواده، همکاران و دوستان مرحوم نوری از مسؤلان نهاد های کشفی ولایت هلمند می خواهد تا بخاطر اعادۀ اعتماد شهروندان ولایت هلمند، عاملان این جنایت را شناسایی و به پنجۀ قانون بسپارند، زیرا عدم پیگیری پرونده های خبرنگاران کشته شده و مجازات نشدن قاتلان خبرنگاران دراین ولایت، شهروندان این ولایت را نسبت به دولت بی اعتماد ساخته است.