دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان قتل زبیر خاکسار، خبرنگار تلویزیون ملی در ولایت ننگرهار را به شدت محکوم نموده و قتل افراد بی دفاع را در مغایرت با اصول اخلاقی، دینی و انسانی می داند.

زبیر خاکسار، خبرنگار تلویزیون ملی در ولایت ننگرهار شام جمعه ۹ دلو در مربوطات ولسوالی سرخ رود ولایت ننگرهار با شلیک گلولۀ افراد مسلح ناشناس به شهادت رسید. به گفتۀ یکی از همکاران آقای خاکسار، نامبرده از سوی گروه داعش قبلاً تهدید به مرگ شده بود.

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس عمومی نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان؛ در یک بیانیۀ گفت:” ماه نخست سال ۲۰۱۶میلادی، در تاریخ فعالیت رسانه یی افغانستان؛ خونین ترین ماه سپری شد. ۸ خبرنگار و کارمند رسانه یی در جریان این ماه به شهادت رسیده اند. درحالیکه خونین ترین سال برای خبرنگاران افغانستان، سال ۲۰۱۴ میلادی بود که ۸ خبرنگار در آن سال به قتل رسیده بودند.”

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، حملۀ مستقیم و هدفمند به جان خبرنگاران و کارمندان رسانه یی را در این کشور نگران کننده دانسته و از حکومت افغانستان می خواهد راهکار مناسبی در تأمین امنیت خبرنگاران و کارکنان رسانه یی اتخاذ کند.

نی همچنان از دولت افغانستان می خواهد تا در رابطه به قتل آقای خاکسار در ولایت ننگرهار تحقیق نموده و عوامل شهادت این خبرنگار را برای جامعۀ خبرنگاری واضح سازد.

دولت افغانستان در چهارده سال گذشته در شناسایی و مجازات عاملان خشونت در برابر خبرنگاران غفلت نموده و این نوع برخورد، دشمنان آزادی بیان را بیشتر از پیش در برابر آزادی بیان جسور ساخته است. حکومت افغانستان مکلف است تا عاملان این جنایت و قاتلان بیش از ۵۶ خبرنگاریکه در افغانستان در چهارده سال گذشته به شهادت رسیده اند را شناسایی و به دادگاه بکشاند.

قابل ذکر است که زبیر خاکسار، در کنار این که یک خبرنگار بود، در عرصۀ سیاست نیز فعالیت داشت و در بخش های فرهنگی، رسانه یی و آزادی بیان به والی ننگرهار نیز مشورت می داد.