محمد عاقل وقار، خبرنگار موسسۀ حمایت های حقوقی و اجتماعی در ولاییت ننگرهار، سابق خبرنگار در رادیوی محلی سپین غر شام روز جمعه مورخ ۲۶ جدیتوسط افراد مسلح با شلیک گلوله به قتل رسید.

شهید وقار، در محفل عروسی یکی از دوستانش در روستایِ در ولسوالی بتی کوت ولایت ننگهار شرکت کرده بود که افراد مسلح وارد منزل شده و مستقیماً بر وی شلیک نمودند. در اثر شلیک افراد مسلح؛ عاقل وقار به شهادت رسیده و دو تن از همراهان او زخم برداشتند.

شیر محمد بهادر همت، رئیس رادیو سپین غر به دیده بان رسانه های دفتر نی گفت: آقای وقار با هیچ کسی دشمنی شخصی نداشته و حمله به جانش مستقیماً با کار های خبرنگاری او ربط دارد.

به گفتۀ همت، محمد عاقل وقار، حدود سه ماه پیش از رادیوی محلیی سپین غر استعفی کرده بود و با یک نهاد که در رابطه به مبارزه با فساد اداری فعالیت دارد، ایفای وظیفه می کرد. او در این نهاد در تهیۀ گزارش های پژوهشی در مورد فساد اداری مصروف بود.

عاقل وقار، نوجوانی بیش نبود، هنوز دانش آموز صنف دوازدهم یکی از مکاتب در ولایت ننگرهار بود که آرزو هایش با وی یک جا زیر خاک شد.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان قتل آقای وقار را ضایعۀ بزرگ برای جامعۀ خبرنگاری افغانستان دانسته، با خانواده، دوستان و همکارانش در این اندوه بزرگ خود را شریک می داند.

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس عمومی دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از حکومت وحدت ملی می خواهد تا عاملان این جنایت را شناسایی و مجازات نمایند.

سال ۲۰۱۴ که از خونین ترین سال ها برای خبرنگاران افغانستان بود ۸ خبرنگار در این کشور به قتل رسیدند. اگر حکومت افغانستان برای خبرنگاران و مصؤنیت جانی کارکنان رسانه یی راهکار مناسب را در پیش نگیرد، سال روان میلادی (۲۰۱۵) نیزبرای خبرنگاران و رسانه های افغانستان پر از چالش خواهد بود، که برای مردم افغانستان به هچ وجه قابل پذیرش نیست.