خرم زکی، روزنامه نگار پاکستانی که همزمان با کار خبرنگاری، یکی از فعالان مطرح حقوق بشر نیز بود، شامگاه شنبه مورخ ۱۸ثور، در یکی از رستوران های شهر کراچی با شلیک گلولۀ افراد مسلح به قتل رسید.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، قتل این روزنامه نگار پاکستانی را به شدت محکوم نموده و این اقدام را عمل غیر قانونی می داند.

آقای خرم زکی، در نشریۀ انترنتی ” بیایید باهم پاکستان را بسازیم!” سردبیر بود. این نشریه بر رد افراطیت، فرقه گرایی و ناسیونالیستی و در حمایت از ارزش های مدنی و دیموکراتیک فعالیت داشت.

یکی از همکاران این روزنامه نگار نوشته است که آقای خرم از سوی “گروه ستیزه جوی تکفیری دیوبندی” به قتل رسیدهاست، زیرا او در چند سال اخیر بار ها مورد حملۀ نفرتگرایانۀ این گروه قرار گرفته بود.

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس عمومی دفتر نی در این مورد می گوید:” خبرنگاران هر دو کشور افغانستان و پاکستان قربانی افراطیت و فرقه گرایی بوده و از سوی دشمن مشترک هدف قرار می گیرند. بنااً لازم است که هر دو حکومت افغانستان و پاکستان بر ضد افراطیت و فرقه گرایی اقدامات عملی انجام داده و زندگی روزنامه نگاران و همه شهروندان هردو کشور را محافظت نمایند.”

پاکستان کشوریست که سالانه خبرنگارانی زیادی قربانی حملات تروریستی و انسان ستیزانۀ گروه های افراطی و فرقه گرا شده و حکومت آن کشور نتوانسته است تا هنوز بخاطر رفع این مشکل اقدامات عملی را روی دست گیرد، برعلاوه افراد و گروه های در درون نظام پاکستان از گروه های افراطی و طالبان حمایت می کنند.