براساس گزارش‌های رسیده به نی، فعالیت شبکه‌های مخابراتی در ولایت بادغیس از بیست و چهار ساعت گذشته به این سو به اثر تهدید گروه‌های مسلح مخالف مردم قطع شده است و تنها یک شبکه‌ی مخابراتی در جاه جای شهر قلعه‌ی نو مرکز ولایت فعال است. هم‌چنان جریان برق نیز از چهل و  هشت ساعت گذشته به این سو قطع شده است. از چهار رادیوی خصوصی در این ولایت تنها نشرات دو رادیو شنیده می‌شود و نشرات دو رادیوی دیگر شنیده نمی‌شود که ظاهراً به اثر نبود برق قطع شده است.

به باور نی قطع فعالیت شبکه‌های مخابراتی جریان آزاد اطلاع‌رسانی را مختل می‌کند، عبدالمجیب خلوتگر، رییس دفتر نی می‌گوید؛ قطع جریان برق و فعالیت شبکه‌های مخابراتی باعث مختل شدن جریان اطلاعات می‌شود و باشنده‌گان ولایت بادغیس از دسترسی به اطلاعات محروم می‌شوند. خلوتگر می‌گوید:« تسهیل دسترسی به اطلاعات براساس قانون وظیفه‌ی حکومت است و حالا با قطع جریان برق و قطع فعالیت شبکه‌های مخابراتی، باشنده‌گان ولایت بادغیس از دسترسی به اطلاعات محروم هستند و از آن‌چه اتفاق می‌افتد بی‌خبر اند و بر حکومت است که تلاش کند هر چه زودتر زمینه‌ی فعالیت شبکه‌های مخابراتی را در این ولایت دوباره مساعد بسازد».

نی حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان تاکید می‌کند که حکومت باید براساس مسوولیتی که برمبنای قانون دارد باید هرچه سریع‌تر زمینه‌ی فعالیت شبکه‌های مخابراتی را در ولایت بادغیس مساعد بسازد تا باشد که باشنده‌گان این ولایت از حق قانونی دسترسی به اطلاعات مستفید شوند.