در یک رشته حملات هراس افگنانه در شهر کابل که موجب قتل و زخمی شدن ده ها شهروند افغانستان و خارجی شد، خبرنگاران و عکاسان خبری جهت پوشش وقایع به محل رویداد شتافتند و آنگونه که کار اطلاع رسانی ایجاب می کند به تهیۀ گزارش و گرفتن تصاویر پرداختند.

در جریان تهیۀ گزارش، شماری از خبرنگاران و عکاسان در رویداد تروریستی که در ناحیۀ هفتم شهر کابل به وقوع پیوست؛ مورد لت و کوب و بدرفتاری ماموران امنیتی قرار گرفته اند.

سه تن از خبرنگاران هر یک غازی رسولی خبرنگار شبکۀ تلویزیونی یک، خواجه توفیق صدیقی خبرنگار شبکۀ تلویزیون ۲۴ و شمعریز خبرنگار افغان که با یک خبرگزاری ترکی کار می کرد، از سوی یک مامور امنیت ملی لت و کوب شده و به تعدادی دیگری از خبرنگاران موجود در آن محل اهانت کرده است.

همچنان شماری از خبرنگاران دیگر در ناحیۀ نهم، از سوی مسؤلان امنیتی مورد اهانت قرار گرفته و از سوی موظفین امنیتی بازرسی بدنی شده و با استفاده از واژه های اهانت آمیز آنان را از محل دور رانده اند.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان لت و کوب و اهانت خبرنگاران را در حین تهیۀ گزارش از سوی موظفین امنیتی، محکوم نموده و این گونه اعمال را در مغایرت صریح قوانین نافذۀ جمهوری اسلامی افغانستان می داند.

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس عمومی دفتر نی در این مورد گفت:” مقامات در ریاست امنیت ملی باید در مورد برخورد نادرست و غیر قانونی کارمند شان در برابر خبرنگاران پاسخ داده و عاملان این خشونت را شناسایی و مجازات نمایند.”

این در حالیست که از شروع ماه جون تا اکنون بیش از ده مورد خشونت در برابر خبرنگاران به ثبت رسیده که از آن میان دو خبرنگار در ولایت هلمند جان دادند.