۷ تن از خبرنگاران و فلمبرداران رسانه های مختلف، زمانی که می خواستند از یک حملۀ حراس افگنانه که صبح امروز( یک شنبه ۶ حوت ۱۳۹۱) در شهر جلال آباد رخ داد، گزارش و تصویر بگیرند؛ توسط نیرهای امنیتی ولایت ننگرهار لت و کوب و اهانت شده و وسایل خبرنگاری شان توسط این نیرو ها ضبط گردیده است.
در رویداد تروریستی صبح یک شنبه که در مقابل ریاست امنیت ملی ولایت ننگرهار صورت گرفت، خبرنگاران و عکاسان تلاش کردند خود را به محل رویداد برسانند اما با ممانعت شدید نیروهای امنیتی قرار گرفتند.
خبرنگاران در شهر جلال آباد که به دیده بان رسانه ها تماس گرفتند ادعا دارند که نیرو های امنیتی آنان را دشنام داده و حتی ۷ تن از خبرنگاران را شدیداً مورد لت و کوب قرار داده اند.
زیار خان یاد، گزارشگر تلویزیون ژوندون در شهر جلال آباد می گوید او امروز صبح زمانی که خواست از محل رویداد تروریستی فلم و گزارش تهیه نماید در مدت ۱۵ دقیقه سه بار مورد لت و کوب نیرو های امنیتی قرار گرفته است.
ما در زمینه بیشتر از ده بار تلاش کردیم تا موقف نیرهای امنیتی در ولایت ننگرهار و یا وزارت امور داخله را داشته باشیم، اما موفق نشدیم.
دیده بان رسانه ها بدرفتاری و لت و کوب خبرنگاران توسط موظفین امنیتی را به شدیدترین الفاظ محکوم نموده از مسؤلان تصمیم گیرنده می خواهد تا به این گونه رفتارهای غیر قانونی و غیر انسانی که نخستین بار نیست از سوی نیروهای امنیتی در برابر خبرنگاران صورت می گیرد، خاتمه بخشیده و خاطیان را شناسایی و مجازات نماید.
پیش از این در رویداد مشابه تروریستی که ماه گذشته در کابل رخ داد نیز خبرنگاران مورد خشونت و لت و کوب موظفین امنیتی قرار گرفت. آن وقت نیز فرمانده امنیۀ ولایت کابل تعهد سپرد که عاملین را شناسایی و مجازات می نماید، اما تا هنوز در این مورد اقدامی صورت نگرفته است.
ما یک بار دیگر از مقامات امنیتی افغانستان می خواهیم تا جلو برخورد های نامناسب نیروهای امنیتی در برابر شهروندان به ویژه در برابر خبرنگاران را بگیرند. این نوع برخورد های غیر انسانی و غیر قانونی سبب افزایش فاصله میان مردم و دولت شده و حراس افگنان از این فرصت استفاده نموده و در تضعیف دولت تلاش بیشتر خواهند کرد.
نیروهای امنیتی افغانستان باید بدانند همانگونه که تامین امنیت از وظایف و مکلفیت های نیروهای امنیتی به حساب می آید، آگاهی دهی و تهیه گزارش و خبر از وظیفۀ خبرنگاران و رسانه ها شمرده می شود که به اساس قانون هیچ گروه و نهادی در افغانستان حق جلوگیری از فعالیت های رسانه ها و خبرنگاران را ندارد.