یک خبرنگار به جرم انتقاد از کارکرد های والی پنجشیر در رسانه های اجتماعی از سوی محافظین والی آن ولایت لت و کوب شد. شکرالله مشعل آمر رادیو تلویزیون دولتی ولایت پنجشیر چندی قبل از عدم کارکرد درست والی در راستای بازسازی این ولایت انتقاد نموده و از لغزش بخش یک کوه در مسیر یکی از جاده های این ولایت در صفحۀ فیس بوک اش نوشته و گفته بود که این مسئله سبب بندش جاده شده و مسؤلان بخاطر حل این مشکل اقدام نمی کنند.
این نوشتۀ آقای مشعل در فیس بوک سبب خشم هواداران والی پنجشیر شده و روز پنج شنبه ۲ اسد زمانی که مشعل از دفتر راهی خانه بود در مسیر راه محافظان والی او را توقف داده و ابتدا از او خواسته اند که چرا پیش از نوشتن این مطلب در فیس بوک با والی در تماس نشده است، سپس یکی دیگر محافظ والی او را مورد لت و کوب قرار داده است.
این اقدام محافظان والی پنجشیر غیر قانونی بوده و والی پنجشیر آقای عبدالرحمن کبیری بخاطر اطمینان مردم و خبرنگاران از تطبیق قانون مکلف است تا آن محافظانی را که در لت و کوب این خبرنگار دست دارند به نهاد های عدلی و قضایی بسپارد.
والی پنجشیر به دیده بان رسانه های نی گفته است که محافظی که در لت و کوب این خبرنگار دست داشت، برطرف شده است، اما دفتر نی به این باور است که بخاطر تطبیق قانون باید محافظ خاطی را به قانون سپرد.
به اساس قانون اساسی افغانستان سانسور قبل از نشر جواز ندارد، چنانچه دیده می شود محافظان والی پنجشیر از این خبرنگار خواسته اند تا پیش از نشر یک مطلب در رسانه های اجتماعی اجازه بگیرند.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از این اقدام محافظان والی پنجشیر به شدت مأیوس شده و با گسترش قانون گریزی ها از آیندۀ آزادی بیان در کشور نگران است.
این در حالیست که از سه سال به این سو هفتۀ نخست ماه اسد از سوی دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان به عنوان هفتۀ رسانه های اجتماعی تجلیل می گردد و لت و کوب یک کاربر رسانه های اجتماعی در جریان هفتۀ رسانه های اجتماعی به شدت محکوم است.