شیر محمد جهش، رئیس تلویزیون محلی تنویر در ولایت بغلان از دو روز به این سو در بازداشت پولیس ولایت بغلان قرار دارد. رئیس تلویزیون محلی تنویر پس از آن بازداشت گردید که هفتۀ گذشته به اساس ادعای خبرنگاران این تلویزیون، گزارشگر و فلمبردار این تلویزیون توسط افراد وابسته به شهردار سابق پلخمری مورد لت وکوب قرار گرفته بودند. زمانی که مسؤلان این تلویزیون از شهردار سابق پلخمری به پولیس شکایت نمودند.
پولیس غرض بازداشت یکی از مهاجمان که گفته می شود از اقارب شهردار سابق است آقای جهش را با تعدادی سربازان پولیس به منزل این فرد فرستاد.
اکنون گفته می شود که مادر فرد مذکور، رئیس دیوان امنیت عامۀ ولایت بغلان است و با استفاده از صلاحیت های وظیفه وی اش تلاش نموده است برای شیر محمد جهش رئیس تلویزیون تنویر پرونده سازی نماید تا از ادعای فلمبردار و خبرنگارش که توسط افراد شهردار سابق پلخمری لت و کوب شده اند، بگذرد.

دیده بان رسانه های نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، لت و کوب خبرنگاران تلویزیون تنویر و به تعقیب آن بازداشت رئیس این تلویزیون را به شدت محکوم نموده و از مقامات کشفی، عدلی و قضایی کشور می خواهد تا این پرونده را به صورت همه جانبه مورد بررسی قرار دهند.
چنانچه در این قضیه دیده می شود افراد مشخصی بخاطر تحت فشار قرار دادن مسؤلان تلویزیون تنویر به راه های غیر قانونی متوسل شده اند و تلاش می کنند بخاطر کتمان حقایق بر علیه مسؤلان این تلویزیون پرونده سازی نمایند.
ما یک بار دیگر از مقامات ذیصلاح ولایت بغلان می خواهیم تا هر چه زودتر آقای جهش را آزاد نمایند، و اگر واقعاً قضیه رسانه یی نیست علت بازداشت و نتایج تحقیقات او را به زودترین فرصت در اختیار رسانه ها قرار دهند.
قابل یاد آوریست که رسانه های ولایت بغلان هشدار داده اند در صورتیکه این قضیه به صورت عادلانه حل و فصل نگردد تمام رسانه های ولایت بغلان را بسته خواهند کرد.