پس از سقوط بخش های از شهر قندوز به دست طالبان، بیشتر خبرنگاران ولایت کندز به جای امن پناه برده و هنوز هم تعدادی از خبرنگاران و کارمندان رسانه یی در مناطق نا امن و در تحت محاصرۀ گروه طالبان قرار دارند.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان نگران امنیت خبرنگاران و دفاتر رسانه یی در ولایت کندز بوده از مسؤلان امنیتی جداً می خواهد تا در تأمین امنیت این خبرنگاران و دفاتر کاری رسانه ها از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزند.

سال گذشته در هیمن روز ها بود که ولایت قندوز به دست طالبان سقوط کرد که در پی آن آسیب زیادی به رسانه ها و دفاتر رسانه یی در آن ولایت از سوی طالبان وارد شد.

با گذشت یک سال از سقوط ولایت کندز در سال گذشته، تا هنوز هم برخی از رسانه های که تخریب شده بودند و وسایل نشراتی شان تخریب گردیده بود، نتوانسته اند به صورت درست و عادی به نشرات شان آغاز کنند.

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس عمومی دیده بان رسانه های دفتر نی در این مورد گفت:” حکومت وحدت ملی مکلف است تا جان، مال و امنیت خبرنگاران ولایت های نا امن به ویژه خبرنگاران و رسانه های ولایت کندز را که بخش های آن شهر هنوز هم در دست طالبان قرار دارد، حفظ نموده و در صورت بروز هر نوع مشکل بالای خبرنگاران و رسانه های آن ولایت، مسؤلان حکومت وحدت ملی پاسخگو خواهند بود.”

جامعۀ رسانه یی افغانستان نیز مکلف است تا این مسئله را به هر صورت و نحو آن، تعقیب نماید.