مسعود حسینی، فوتو ژورنالیست (عکاس خبری) معروف کشور که برنده‌ی جایزه‌ی بین‌المللی پولیتزر می‌باشد، دی‌شب ۸ حمل، حوالی ساعت ۷ شام در شهر کابل مورد حمله قرار گرفت، اما خوش‌بختانه به خودش آسیب نرسیده است.

آقای حسینی، لحظات بعدتر از حادثه در صحبت با دفتر نی گفت: “با موتر خودم در مرکز شهر کابل در حال راننده‌گی بودم که افراد مسلح جلو موترم را گرفتند، اما توانستم بدون این‌که به من آسیب برسد؛ با موترم از نزد این افراد فرار کنم.”

دفتر نی حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان، از حمله به جان این عکاس خبری نگران شده و از پولیس کابل می‌خواهد در زمینه ؛ برای شناسایی حمله کننده‌گان، اقدام جدی نموده واین قضیه را به صورت همه‌جانبه بررسی و نتیجه‌ی آن‌را با جامعه‌ی رسانه‌ای در میان بگذارند.

حکومت افغانستان و به ویژه پولیس در امر تأمین امنیت تمام شهروندان کشور مسؤل بوده و چون خبرنگاران بیشتر آسیب‌پذیر هستند؛ این مسوولیت چند برابر بیشتر بردوش نیروهای امنیتی می‌باشد.