گروهی از رسانه‌های کشور در اعتراض به محدودیت دسترسی به اطلاعات اعتراض نمودند.

رسانه‌های معترض شمار زیادی از نهادهای دولتی به شمول دادگاه عالی، دادستانی کل، وزارت‌های دفاع، داخله، مالیه و صحت عامه، دفتر ریاست جمهوری، کمیسیون تدارکات ملی و بانک مرکزی را به‌عنوان بسته‌ترین نهادها در زمینۀ دسترسی به اطلاعات خواندند.

بیشتر از 30 رسانه مطرح کشور و 18 نهاد رسانه‌ای وضعیت موجود در زمنیۀ دسترسی به اطلاعات را تهدید جدی به آزادی بیان خوانده و از دولت افغانستان، جامعۀ جهانی خواستند که به رفع این مشکل، اقدام کنند.

نی حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان، هرگونه محدودیت دسترسی به اطلاعات را خلاف قوانین نافذه‌ی کشور می‌داند و از خواست رسانه‌ها برای تأمین دسترسی به اطلاعات مجدانه حمایت می‌کند.

عبدالمجیب خلوتگر رئیس اجرایی نی حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان وضعیت دسترسی به اطلاعات را در پنج سال اخیر وخیم خوانده گفت: ما در حالت بحرانی ای قرار داریم. آقای خلوتگر افزود: ” اگر دسترسی به اطلاعات وجود نداشته باشد ماهیت رسانه به‌عنوان یک ابزار آزادی بیان از بین می‌رود”.

در گردهمایی اعتراضی که به خاطر عدم دسترسی به اطلاعات راه اندازی شده بود، مسئولان نهادهای حامی رسانه‌ای و رسانه‌ها از عدم پیگیری ساخت‌وساز منار آزادی بیان که سه سال از تهداب گزاری آن می‌گذرد نیز یاد نموده وزارت اطلاعات و فرهنگ و شهرداری کابل را به کوتاهی و کم‌کاری مقصر دانستند.

نی از این اعتراض قویاً حمایت نموده و از هرگونه تلاش در زمینۀ رسیدن به اهداف این اعتراض دریغ نخواهد کرد.