بس حامل کارمندان تلویزیون خورشید امروز عصر، شاهد انفجاری بود که در آن دو کارمند خورشید مجروح شد.
اسدالله اخلاص گوینده‌ی رادیو خورشید و بریالی راننده‌ی تلویزیون خورشید، در این انفجار که در حد فاصل پروژه‌ی تامینی و حصه‌ی سوم خیرخانه‌ی کابل رخ داد، به‌شدت مجروح شده اند.
مسوولین خورشید می‌گویند که وضعیت آقای اخلاص بحرانی است.
نی حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان ضمن این‌که این حمله را حمله به آزادی بیان و حقوق اساسی شهروندان می‌داند، بدین باور است که اگر دقت و سرعت عمل نهادهای کشفی و استخباراتی وجود داشته باشد، ما شاهد چنین حوادثی نخواهیم بود.
نی از حکومت افغانستان می‌خواهد که زمینه‌ی تداوی موثر را برای کارمندان مجروح شده‌ی خورشید بر مبنای نیاز آن‌ها مساعد سازد.
هم‌چنان نی می‌خواهد که نهادهای حکومتی به‌خصوص استخبارات ‌و وزارت داخله در زمینه توجه جدی نماید. کما این‌که اگر این انفجار به دلیل بی‌توجهی این نهاد ها صورت گرفته باشد، نهادهای مذکور پاسخگوی چنین مسئله باشند.
قابل یادآوری است که انفجار بر بس حامل کارمندان خورشید از نوع بمب‌های چسپی بوده و باعث کشته شدن تعداد عابرین و‌مجروحیت آن‌ها نیز شده است.