در آستانه‌ی روز جهانی «پایان دادن به فرهنگ معافیت از پی‌گرد عدلی جرایم علیه خبرنگاران» نی تاکید می‌کند که مقررۀ منع خشونت علیه خبرنگاران با مؤیده‌های قابل اجرای آن باید از سوی نهاد‌های رسانه‌ای در هم‌یاری با دولت، تصویب و به توشیح رییس جمهور برسد.

براساس آمارهای ثبت شده در دیده‌بان رسانه‌های نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان، در سال جاری میلادی ۱۸ خبرنگار و کارمند رسانه‌یی در افغانستان کشته شده اند، که تا حالا هیچ یک از این پرونده‌ها به نتیجۀ قضایی نرسیده است؛ کما این‌که در هژده سال گذشته تنها یک مورد از حدود صد پرونده قتل خبرنگاران بررسی  شده است.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان از حکومت می‌خواهد تا بر مبنای تعهدات بین‌المللی و ملی خویش در یک برنامۀ منطقی اعلام نماید که دست به پی‌گرد عاملان قتل خبرنگار و کارمندان رسانه‌یی می‌زند، تا باشد که این مورد باعث مصونیت ذهنی و کاری سایر خبرنگاران و هم‌چنان جامعۀ رسانه‌یی  کشور گردد.

نی هم‌چنان از نهاد‌های رسانه‌یی می‌خواهد در هم‌یاری با دولت مقرره‌ی منع خشونت علیه خبرنگاران را تصویب و به توشیح رییس جمهور برسانند.