نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از تمام خبرنگاران و رسانه های این کشور خواسته است تا در تدوین دستورالعمل اخلاق رسانه یی، کمیتۀ که به همین جهت تشکیل شده است را یاری کنند.
رسانه های افغانستان در حال حاضر فاقد یک چنین دستورالعمل مدون اخلاق رسانه یی بوده که گاهگاهی سبب شده است مشکلات جدی را برای رسانه ها و مردم افغانستان ایجاد کند.
نشر تصاویر دلخراش و افشاء هویت قربانیان تجاوز و خشونت که اخیراً در رسانه های برقی و چاپی افزایش یافته، سبب نگرانی های شهروندان افغانستان شده است.
دفتر نی با درک مسؤلیت کاری که دارد؛ از چندی به این سو جهت تدوین کود اخلاقی برای رسانه ها و خبرنگاران تلاش نموده و جهت تسریع این روند یک کمیتۀ کاری را از روزنامه نگاران سابقه دار و با تجربه تشکیل داده است. به همین منظور از تمام خبرنگاران افغانستان می خواهد تا نظریات شان را در رابطه به کود اخلاقی رسانه ها از طریق نامۀ برقی به نشانی ( coe@nai.org.af ) به این کمیته ارسال دارند.
همچنان دفتر نی از کاهش حضور زنان در رسانه ها ابراز نگرانی نموده از مسؤلان امنیتی و مقامات مسؤل می خواهد تا برای زنان افغانستان اطمینان دهند که حضور شان در رسانه ها عاری از خطر است.
یافته های دفتر نی نشان می دهد که در سال جاری، حدود ۱۰ درصد حضور زنان در رسانه های افغانستان به سبب نگرانی های امنیتی به ویژه نگرانی های پس از سال ۲۰۱۴، کاهش یافته است.
همچنان گفته می شود که شماری از سخنگویان حکومت افغانستان، پس از نشست شورای عالی صلح با مقامات پاکستانی از ابراز نظر منفی در قبال همسایه ها به ویژه پاکستان، ممنوع شده اند.
دفتر نی دسترسی به اطلاعات را از حقوق اساسی شهروندان دانسته و محدودیت در ابراز نظر سخنگویان حکومت در قبال همسایه ها را بر خلاف قانون اساسی و میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی می داند و از دولت افغانستان می خواهد تا این محدودیت را به زودترین فرصت برداشته و حقوق شهروندان را اعاده نماید.
اظهار حقایق از مکلفیت های اساسی دولت افغانستان است که باید اطلاعات بدون دخل و تصرف در اختیار شهروندان قرار گیرد، کتمان حقایق و چشم پوشی از آن نه تنها بر خلاف قوانین افغانستان بوده، بلکه می تواند دولت و شهروندان را در سردرگمی قرار داده و عواقب ناگواری را در جامعه به بار خواهد آورد.