حدود ۸۰ خبرنگار از ولایت های شمال و شمال شرق کشور در تاریخ ۱۹ قوس ۱۳۹۴ در شهر مزار شریف گرد هم آمدند و روی موازین اخلاقی خبرنگاری به بحث و گفتگو پرداختند.

در این کنفرانس خبرنگاران ولایت های بلخ، سمنگان، بغلان، تخار، قندز، بدخشان، میمنه، فاریاب و سرپل در شهر مزار شریف جمع شدند و روی پیشنویس موازین اخلاقی خبرنگاری بحث کردند و در گروه های کاری تقسیم شدند و نظریات و پیشنهادات شان را برای غنامندی بهتر این موازین اخلاقی خبرنگاری ارایه کردند.

دفتر نی حمایت کننده رسانه های ازاد افغانستان در نظر دارد تا در چند ماه آینده پیشنویس موازین اخلاقی خبرنگاری را با تمام خبرنگاران در سراسر افغانستان در میان گذاشته و نظریات شان را در این مورد جمع آوری نماید.

قابل ذکر است که افغانستان هنوز از نبود یک سند معتبر و واحد موازین اخلاقی خبرنگاری رنج می برد و بسا موارد خشونت در برابر خبرنگاران ناشی از نبود همین سند واحد و همه پذیر است