نصرت الله اقبال، پس از ابراز نظر در صفحۀ اجتماعی فیس بوک که ظاهراً نقد بر یک کتاب که گفته می شود نوشتۀ عبدالبصیر سالنگی والی پروان است، شدیدً مورد لت و کوب آقای سالنگی قرار گرفته است.
آقای اقبال که در خبرگزاری بخدی نیز فعالیت دارد شام جمعه ( ۴ اسد ۱۳۹۲) توسط یکی از افراد والی پروان در یکی از رستورانت های شهر کابل دعوت می شود، و زمانی که نصرت الله اقبال این دعوت را می پذیرد و وارد رستورانت می شود عبدالبصیر سالنگی، والی پروان ابتدا با او مشاجرۀ لفظی نموده و سپس با کمک افراد اش او را شدیداً مورد لت و کوب قرار می دهد.
نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، لت و کوب نصرت الله اقبال را با شدید ترین الفاظ محکوم نموده و از مراجع عدلی و قضایی کشور می خواهیم تا این موضوع را جداً پیگیری نموده و عاملان این خشونت را به دادگاه بکشاند.
لت و کوب یک خبرنگار صرفاً بخاطر ابراز نظر آن هم در صفحۀ اجتماعی فیس بوک زنگ خطرِ را برای مردم افغانستان به صدا در آورد که نشان می دهد پس از این مسؤلان حکومتی توان شنیدن انتقاد حتی از صفحات اجتماعی در دنیای مجازی ( انترنت) را هم ندارند و با اندک ترین انتقاد از شخصیت و کارکرد شان، شخص منتقد را مورد خشونت و شکنجه قرار می دهند.
نصرت الله اقبال در حالی مورد شکنجۀ والی پروان قرار می گیرد که دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، از سال گذشته رسماً از یونیسکو و دولت افغانستان پیشنهاد نموده است که هفتۀ نخست ماه اسد هر سال را به عنوان هفتۀ رسانه های اجتماعی به رسمیت بشناسند.