نعمت الله زهیر خبرنگار آریانانیوز امروز در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در اثر انفجار ماین کنار جاده اى به شهادت رسید. نى از حکومت افغانستان درخواست مى کند تا قطعه ى ویژه ى محافظت خبرنگاران را براى مناطق جنگى هر چه زودتر ایجاد نماید.

نى همچنان از مجامع بین المللى مى خواهد تا این عمل طالبان را که بر اثر آن افراد ملکى و خدمات عامه به شهادت مى رساند، به عنوان جنایت علیه بشریت حساب نماید.